17.04.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.04.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 22/2009/EW

o wypadku zbiorowym (trzy wypadki lekkie) i odprężeniu górotworu, spowodowanych wstrząsem górotworu o energii 1,0 x 107J, zaistniałym w dniu 17 kwietnia 2009 r. o godzinie 959, w piętrze D4W oddz. G-51, na poziomie 1050 m, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Wypadek zbiorowy (trzy wypadki lekkie), spowodowany odprężeniem górotworu wywołanym wstrząsem o energii 1,0 x 107J, miał miejsce na froncie eksploatacyjnym oddziału G-51. W piętrze D4W prowadzono eksploatację złoża rud miedzi, zbudowanego z piaskowców, łupków oraz dolomitów o łącznej miąższości od 0,2 do 3,1 m, systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Złoże zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej skał stropowych, a spągu do klasy drugiej skał spągowych. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczone obudową kotwiową rozprężną, o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. W miejscach o pogorszonych warunkach stropowych stosowano dodatkowo obudowę podporową (stojaki hydrauliczne Hydrotech i drewniane stosy podporowe). Dla robót eksploatacyjnych piętra D4W opracowany był projekt techniczny eksploatacji zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 17 kwietnia 2009 r. o godzinie 959 wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 1,0 x 107J, którego epicentrum zlokalizowano na froncie eksploatacyjnym w rejonie skrzyżowania komory K-4 z pasem P-20. Wstrząs spowodował grawitacyjne obsypanie ociosów komór, na głębokość do 0,5 m, na odcinkach od pasa przycaliznowego do calizny, bez oznak dynamicznego wyrzutu, w części frontu od komory K-3 do komory K-25. Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków wstrząsu zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie górotworu.

Przyczyną odprężenia był samoistny wstrząs górotworu o energii 1,0 x 107J.
W chwili wstrząsu, w komorze K-17 z pasa P-19, był kotwiony strop. Operator samojezdnego wozu kotwiącego typu SWK znajdował się w koszu roboczym i w wyniku grawitacyjnego obsypania się ociosów doznał lekkich obrażeń. W komorze K-16 z pasa P-18 nadinspektor OUG we Wrocławiu zakończył kontrolę operatora samojezdnego wozu wiertniczego typu SWW. Obsypujące się grawitacyjnie ociosy spowodowały lekkie obrażenia operatora maszyny oraz nadinspektora OUG. Współpracownicy uwolnili poszkodowanych, wyprowadzili ich z zagrożonego rejonu i wywieźli na powierzchnię przy udziale lekarza–ratownika z JRGH.

Przyczyną wypadków lekkich było oddziaływanie podmuchu i grawitacyjnie obsypujących się skał z ociosów na poszkodowanych.

Po oględzinach, przeprowadzonych w dniu 17.04.2009 r., Dyrektor OUG nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, w części dotyczącej prowadzenia rozcinki calizny i likwidacji w piętrze D4W oddziału G-51 do czasu:

  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy oraz bezpiecznego usunięcia skutków odprężenia w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  • dokonania przez Zespół O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami w rejonie prowadzonej eksploatacji po zaistniałym odprężeniu,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w piętrze D4W z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry