17.04.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 12.05.2014 r.

INFORMACJA Nr 18/2014/EW

w sprawie wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 17 kwietnia 2014 r. ok. godz. 1410 w Kopalni Ropy Naftowej Kamień Pomorski (PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze) w miejscowości Buniewice, podczas czyszczenia zbiornika separatora V-45, któremu uległ pracownik firmy zewnętrznej R.ED Firma Handlowa ze Szczecina.

Od dnia 15 kwietnia 2014 r. podmiot: R.ED Firma Handlowa Edmund Rosik w Szczecinie, na zlecenie Przedsiębiorcy wykonywała prace związane z czyszczeniem urządzeń ciśnieniowych zabudowanych w Kopalni Ropy Naftowej Kamień Pomorski, we wnętrzu stalowego zbiornika separatora V-45 o długości 12,7 m, średnicy 2,2, pojemności 45 m3.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. ok. godz. 1400 czteroosobowa brygada usuwała z dna zbiornika osady ropopochodne, w oparciu o technologię opracowaną przez wykonawcę, stosowaną już wcześniej na innych obiektach PGNiG SA, w ramach prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia. Prace realizowane były na polecenie pisemne i polegały na ręcznym zgarnianiu osadów ropopochodnych z dna zbiornika, przemieszczaniu ich w kierunku włazu rewizyjnego oraz usuwaniu ze zbiornika przy pomocy wiadra zawieszonego na lince. Osady te gromadzone były w pojemniku plastykowym o pój. l m3, zlokalizowanym w pobliżu separatora.

We wnętrzu zbiornika pracowały dwie osoby w aparatach powietrznych z dostarczaniem powietrza wężem ciśnieniowym z urządzenia znajdującego się poza strefą zagrożenia. Jeden pracownik zgarniał osady denne i przepychał je w kierunku włazu rewizyjnego zbiornika o średnicy 400 mm. Drugi pracownik, ręcznie czerpał osady do wiadra i podawał je pracownikowi znajdującemu się na zbiorniku przy włazie, wyciągającemu wiadra ze zbiornika.
Około godz. 1410 pracownik zgarniający osady w zbiorniku zauważył, że pracownik, który czerpał wiadrem osady upadł na dno zbiornika. Wszczął alarm. Pracownik asekurujący znajdujący się na zbiorniku przy włazie rewizyjnym (odbierający wiadra), po założeniu maski z pochłaniaczem wszedł do zbiornika.

Nieprzytomnego poszkodowanego, przy pomocy linki asekuracyjnej wyciągnięto ze zbiornika i rozpoczęto jego reanimację oraz wezwano pogotowie ratunkowe. Reanimację prowadzono do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Wezwany helikopter ratownictwa medycznego, przetransportował poszkodowanego do szpitala w Szczecinie, gdzie zmarł w dniu 3 maja 2014 r. o godz. 755 nie odzyskawszy przytomności.

Komisja powołana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu prowadzi postępowanie wyjaśniające.

W związku ze stwierdzonymi podczas oględzin miejsca wypadku nieprawidłowościami, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu wydał decyzje:

  • wstrzymującą ruch zakładu górniczego KRN Kamień Pomorski w części dotyczącej wykonywania robót górniczych związanych z czyszczeniem zbiornika separatora V-45, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości na stanowiskach pracy pracowników firmy zewnętrznej R.ED w Szczecinie, zatrudnionych przy pracach związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z separatora, a związanych ze stosowaniem przy pracach rusztowania typu „warszawskiego".
  • nakazującą przeprowadzenie badań specjalistycznych, dotyczących oceny sprawności technicznej aparatu powietrznego AT-4M MEDIUS, używanego przez pracowników, jako środka ochrony indywidualnej, przy czyszczeniu separatora V-45.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry