17 04 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                    

Katowice, dnia 22 kwietnia 2016 r.

 INFORMACJA Nr 17/2016/EW

 w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 17 kwietnia 2016 r. o godz. 1217 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ elektromonter oddziału ED1-K, lat 38.

 Wypadek miał miejsce w przekopie G6E na poziomie 650 m. Przekop G6E wydrążono w obudowie typu TH9-KS/KO-21 o wysokości 3,4 m i szerokości 4,7 m, której odrzwia stawiano co 1m. W tym przekopie zabudowano między innymi układ przewozu ludzi koleją podziemną przy użyciu lokomotyw spalinowych. Przewóz ludzi w przekopie G6E odbywał się ze stacji osobowej SO-12 znajdującej się w odległości 1040 m od szybu „Paweł”, do stacji osobowej SO-1 zabudowanej w objeździe III szybów. 

W przekopie G6E w odległości 920m od szybu „Paweł”, na drodze przewozu lokomotywowego, zabudowana była tama wentylacyjna typu TWM oznaczona jako TRS-799. Tama ta była otwierana i zamykana automatycznie, z wykorzystaniem 2 par nadajników, z których każdą zabudowano po przeciwnych stronach tamy, to jest:

  • otwierania w odległościach 18 m i 10 m od tamy,
  • zamykania w odległościach 85 m i 101 m od tamy.

W niedzielę 17 kwietnia 2016 r. na zmianie A rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału górniczego G-1K oraz 14 pracowników kopalni, w tym elektromonter oddziału elektrycznego ED1-K pracowali w rejonie ściany nr 15 w pokładzie 361. Około godziny 1130 pracownicy ci poszli na stację osobową SO-12 w przekopie G6E na poziomie 650m. Na stacji osobowej SO-12 podstawiony był pociąg składający się z lokomotywy spalinowej typu DLP140F obsługiwanej przez maszynistę z oddziału GPD2-K i 1 wozu osobowego typu WO wyposażonego w 12 miejsc. Sztygar zmianowy oddziału górniczego    G-1K jako kierownik pociągu i 11 pracowników zajęli miejsca w wozie osobowym, natomiast  elektromonter z oddziału elektrycznego ED1-K wsiadł do kabiny lokomotywy przy wozie osobowym. Pozostali 2 pracownicy oddziału G-1K najprawdopodobniej poszli przekopem G6E w kierunku szybu „Paweł”.

Po nadaniu przez kierownika pociągu sygnału, maszynista uruchomił lokomotywę i pociąg pojechał w kierunku stacji osobowej SO-1. Po dojechaniu lokomotywy w rejon tamy TRS-799 i przejechaniu nadajnika otwarły się skrzydła drzwi tamy. Podczas przejazdu pociągiem osobowym przez odrzwia tamy TRS-799, pochwycona została i ściśnięta pomiędzy korpusem lokomotywy a północno-zachodnim skrzydłem drzwi tamy lewa noga elektromontera. Maszynista zatrzymał pociąg i pracownicy jadący pociągiem uwolnili nogę elektromontera ze szczeliny o szerokości 0,17 m pomiędzy drzwiami tamy a korpusem lokomotywy.

W wyniku wypadku, elektromonter doznał urazu wielomiejscowego, rany miażdżonej-szarpanej okolic podudzia, dołu podkolanowego i uda kończyny dolnej lewej, otwartego złamanie kości podudzia lewego i stłuczenia okolic ramienia i łokcia lewego.

Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i wytransportowaniu na powierzchnię, helikopterem przewieziony został  do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku, wg wstępnych ustaleń, było pochwycenie i ściśnięcie lewej nogi elektromontera pomiędzy korpusem lokomotywy a północno-zachodnim skrzydłem drzwi tamy TRS-799 podczas przejazdu lokomotywy przez tamę wentylacyjną.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej:

  • wozu kopalnianego osobowego typu WO z układem hamulcowym, nr kopalniany 48, do czasu uzupełnienia szczęki hamulcowej na trzeciej osi po stronie lewej oraz zapewnienia poprawnego działania zamka zabezpieczającego pierwszy otwór drzwiowy po stronie prawej przed ich samoczynnym otwarciem,
  • tamy wentylacyjnej mechanicznej typu „TWM” o numerze kopalnianym TRS-799 zabudowanej w przekopie G6E na poziomie 650 m do czasu uzupełnienia zawleczki w sworzniu łącznika mechanizmu otwierania tamy i uzupełnieniu brakujących śrub w łącznikach oraz skontrolowania poprawności działania układu sterowania, otwierania i zamykania tamy.

W dniu 24.04.2016 r. u poszkodowanego dokonano amputacji stopy lewej - zmiana kwalifikacji wypadku na wypadek ciężki.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry