17 04 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                           

 Katowice, dnia 25 kwietnia 2019 r.

  

INFORMACJA Nr 20/2019/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 17 kwietnia 2019 r., około godziny 1720 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Wypadek zbiorowy miał miejsce w ścianie nr 6 w pokładzie 408/1 na poziomie 850 m.

Pokład 408/1 o grubości od 1,4 m do 2,1 m i nachyleniu od 12° do 23°, nieskłonny do tąpań, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i II stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana nr 6 o długości około 250 m i wysokości od 1,4 m do 2,1 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami 6a i 6b w pokładzie 408/1. Ściana wyposażona została w 162 sekcje obudowy zmechanizowanej, w tym 154 sekcje liniowe typu Glinik-08/29-POz.W2. Sekcje oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika 6b w pokładzie 408/1. Urabianie w ścianie prowadzone było kombajnem typu Famur FS 400 współpracującym z przenośnikiem zgrzebłowym typu Rybnik 850. Od uruchomienia ściany w dniu 9 października 2017 r., do dnia 17 kwietnia 2019 r., uzyskano średni postęp 1374 m i do jej zakończenia pozostało około 47 m.

W dniu 17 kwietnia 2019 r., na zmianie „A” rozpoczynającej się o godzinie 600, na odcinku ściany pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej nr 33 - 38, wystąpił opad skał stropowych. Na kolejnej zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1100, sztygar zmianowy oddziału G1-K skierował 12 pracowników, w tym 6 górników do zabezpieczenia stropu, w miejscu powstałego opadu.

W ścianie, sześciu górników pod stropnicami obudowy zmechanizowanej nr 33, 34 i 36, przy pomocy łańcuchów podwiesiło 3 prostki stalowe o długości 3 m. Następnie 4 górników, stojąc na przenośniku ścianowym od strony sekcji nr 37, układało na tych prostkach drewno okrągłe o długości 5,0 m. Około godziny 1720, w czasie wykonywania tych prac, w rejonie sekcji nr 36 i 37, nastąpił opad skał stropowych do wysokości 5,0 m. Opadające bryły skalne o wymiarach 0,52 m x 0,7 m x 1,1 m oraz 0,5 m x 0,85 m x 0,55 m uderzyły i docisnęły 2 górników do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego. Po uwolnieniu górników spod brył przez pracowników oddziału G1-K i udzieleniu im pierwszej pomocy, przetransportowano ich na noszach do przekopu B8E na poziomie 850 m, a dalej wozem sanitarnym kolei podziemnej pod szyb „Paweł” na poziomie 850 m, gdzie pomocy udzielił im lekarz.

Po wytransportowaniu na powierzchnię, jeden z poszkodowanych górników zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ochojcu, a drugi karetką pogotowia ratunkowego przewieziony został do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. W opinii lekarskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r., u jednego górnika stwierdzono: „stłuczenie klatki piersiowej, stłuczenie obu podudzi, podejrzenie złamania podudzia lewego, stłuczenie lewego przedramienia i łokcia, podejrzenie złamania kości przedramienia lewego”, natomiast u drugiego: „stłuczenie obu podudzi z otarciem naskórka, rana cięta około 4 cm pod prawym kolanem”.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie i dociśnięcie dwóch górników do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego bryłami skalnymi opadającymi ze stropu ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 408/1 ścianą 6 do czasu zweryfikowania „Technologii bezpiecznego wykonywania prac w czasie opadu bezpośrednich skał stropowych w eksploatowanej ścianie”, tak aby pracownicy w czasie prowadzonych prac przy wykonywaniu obudowy tymczasowej, nie byli narażeni na opad skał stropowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry