17.05.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.05.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 31/2010/EW

w sprawie uszkodzenia linii kablowej zasilającej rozdzielnię 6 kV R „T” przy szybie VI, zaistniałego w dniu 17 maja 2010 r. o godzinie 1539, w zakładzie górniczym Kompania Węglowa S. A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Urządzenia zlokalizowane na powierzchni w rejonie szybu VI, w tym górniczy wyciąg szybowy szybu VI przeznaczony do jazdy ludzi, ciągnienia urobku oraz transportu materiałów, zasilano w energię elektryczną z rozdzielni 6 kV R „T”. Zasilanie tej rozdzielni realizowano jedną z dwóch niezależnych linii kablowych:

  • pierwszą - ułożoną w ziemi, o długości 7300 m, prowadzoną z pola nr 11 rozdzielni 6 kV R „B”,
  • drugą - ułożoną w ziemi, o długości 7000 m, prowadzoną z pola nr 18 rozdzielni 6 kV R „A”.

Dodatkowo umożliwiono zasilanie rozdzielni 6 kV R „T” linią kablową prowadzoną wyrobiskami z poz. 840 m.

W dniu 17 maja 2010 r. górniczym wyciągiem szybowym prowadzono jazdy próbne po wymianie lin wyciągowych nośnych. Około godziny 1210 nastąpiło w rozdzielni 6 kV R „B” wyłączenie linii kablowej pierwszej, zasilającej rozdzielnię 6 kV R „T”, zainicjowane przez zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Przeprowadzone przez służby elektryczne pomiary wykazały uszkodzenie izolacji tej linii kablowej. Wobec powyższego zasilono rozdzielnię 6 kV R „T” linią kablową drugą prowadzoną z rozdzielni 6 kV R „A”. Do lokalizacji uszkodzenia linii kablowej pierwszej skierowano pracowników Rudpol-OPA Sp. z o.o. W czasie lokalizowania uszkodzenia linii kablowej pierwszej, o godzinie 1539, nastąpiło w rozdzielni 6 kV R „A” wyłączenie linii kablowej drugiej zasilającej rozdzielnię 6 kV R „T” na skutek zadziałania zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Przeprowadzone pomiary wykazały uszkodzenie izolacji linii kablowej drugiej. W tej sytuacji podjęto następujące działania:

  • o godzinie 1610 zasilono rozdzielnię 6 kV R „T” linią kablową prowadzoną wyrobiskami z poz. 840 m, z której zasilano między innymi urządzenia będącej w ruchu ściany wydobywczej,
  • wstrzymano do końca zmiany „B” kontynuowanie prowadzenia jazd próbnych górniczym wyciągiem szybowym szybu VI.

Przeprowadzone pomiary, przez Rudpol-OPA Sp. z o.o., wykazały, że uszkodzenie linii kablowej pierwszej znajduje się w odległości około 1400 m od rozdzielni 6 kV R „B”. W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że uszkodzenie znajduje się przy ulicy Halembskiej w Rudzie Śląskiej, w miejscu rozległego rozlewiska powodziowego o głębokości do około 0,5 m. Wobec powyższego w pierwszej kolejności przystąpiono do usuwania rozlewiska.

Pracownicy Rudpol-OPA Sp. z o.o. przystąpili do lokalizacji uszkodzenia linii kablowej prowadzonej z rozdzielni 6 kV R „A”. W wyniku pomiarów, a następnie kontroli liniowej, zlokalizowano uszkodzenie linii kablowej drugiej, w odległości około 4500 m od rozdzielni 6 kV R „A” w Mikołowie przy ulicy Oświęcimskiej. W dniu 19 maja 2010 r. na zmianie „A” wykonano naprawę linii kablowej drugiej przez założenie mufy kablowej. Przeprowadzone na zmianie „B” pomiary rezystancji izolacji wykazały dalsze uszkodzenie tej linii. W dniu 20 maja 2010 r. na zmianie „A” kontynuowano, przez Rudpol-OPA Sp. z o.o., lokalizowanie uszkodzenia linii kablowej drugiej prowadzonej z rozdzielni 6 kV R „A” oraz prowadzono usuwanie rozlewiska powodziowego w miejscu uszkodzenia linii kablowej pierwszej prowadzonej z rozdzielni 6 kV R „B”. W związku ze zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku.

Do uszkodzenia linii kablowej zasilającej rozdzielnię 6 kV R „T” przyczyniło się zawodnienie środowiska na trasie ułożenia tej linii spowodowane sytuacją powodziową.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Naprawić uszkodzone linie kablowe zasilające rozdzielnię 6 kV R „T”.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry