17.05.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-17/gem-20/2011

Katowice, dnia 20.05.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 17/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 17 maja 2011 r. o godzinie 1820 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Szczygłowice” w Knurowie, któremu uległ górnik oddziału GT–Sz/1, lat 54, pracujący w górnictwie 18 lat.

Wypadek zaistniał w wytycznej zachodniej na poz. 650 m, w rejonie skrzyżowania z przecznicą Ia, w odległości 500 m od szybu I.
Wytyczna zachodnia na poziomie 650 m o wysokości 3,2 m i szerokości 5,0 m wykonana została w obudowie z kształtownika TH. W wyrobisku po stronie północnej zabudowano przenośnik taśmowy typu Gwarek 1000 o numerze kopalnianym 1 i po stronie południowej tor kolei podziemnej o prześwicie 900 mm, nad którym na wysokości 2,2 m zawieszony był przewód jezdny. W przecznicy Ia zabudowany był przenośnik taśmowy typu Gwarek 1000, o numerze kopalnianym 2, podający urobek na przenośnik numer 1 w wytycznej zachodniej. Stanowisko obsługi przenośnika nr 2 znajdowało się w wytycznej zachodniej, we wnęce wykonanej w ociosie południowym w odległości 3,1 m na wschód od przecznicy Ia. Na odcinku od skrzyżowania z przecznicą Ia do wnęki w wytycznej wschodniej przewód jezdny był osłonięty.
W dniu 17 maja 2011 r. na zmianie „B”, sztygar zmianowy oddziału GT–Sz/1 skierował jednego z górników do obsługi przenośnika taśmowego nr 2 w przecznicy Ia. W wytycznej zachodniej prowadzono prace transportowe z użyciem lokomotywy spalinowej typu Lds-100 K-EMA. Około godziny 1820 górnik obsługujący przenośnik taśmowy nr 2 wyszedł z wnęki na torowisko w wytycznej zachodniej i został najechany przez lokomotywę spalinową
o numerze kopalnianym 1, jadącą od strony zachodniej. W wyniku najechania lokomotywą górnik doznał urazu wielonarządowego i o godz. 1915 lekarz stwierdził jego zgon.
Przyczyną wypadku śmiertelnego było najechanie lokomotywą spalinową typu Lds-100 K-EMA górnika, który wszedł na torowisko.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał zabezpieczyć lokomotywę spalinową typu Lds-100 K-EMA, o numerze kopalnianym 1, w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry