17 05 2019

W chodniku D-3 w pokładzie 358/1, na poziomie 1050 m, wystąpiły dymy i podwyższone stężenie CO, powstałe podczas prac związanych z procesem technologicznym wiercenia otworu odmetanowania. Z zagrożonego rejonu wycofano 100 pracowników bez użycia aparatów ucieczkowych.

do góry