17 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

  Katowice, dnia 30 grudnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 11/2019śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 2350, w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, któremu uległ górnik oddziału przewozowego GP.

Wypadek zaistniał w przekopie wschodnim poz. VI (556 m), na stacji materiałowej SM-3. Wyrobisko o wysokości 4,95 m i szerokości 5,60 m, wykonane było w obudowie typu ŁP15/V32/4 w II stopniu podwyższenia, z rozstawem odrzwi 0,5 m. Na stacji wykonywany był - między innymi - przeładunek materiałów z taboru przytransportowanego koleją podziemną, na zestaw kolejki podwieszonej spalinowej. Stacja wyposażona była w ułożone na spągu tory z szyn S-30: północny i południowy oraz w podwieszone nad nimi dwie trasy kolejki podwieszanej. Na torze północnym stacji znajdowała się, między innymi, platforma transportowa typu WPT.008, załadowana workami z pyłem kamiennym o masie 25 kg każdy, a naprzeciw niej, na torze południowym, wóz kontenerowy typu WSD.005. Odległość pomiędzy środkami transportowymi wynosiła około 1,70 m, a odległość wozu kontenerowego od ociosu południowego przekopu wschodniego poz. VI wynosiła około 1,1 m.

W dniu 17.06.2019 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, w rejon stacji materiałowej SM-3, nadgórnik oddziału przewozowego GP skierował górnika oraz maszynistę kolejek podwieszanych, w celu wykonywania prac w tym rejonie. Około godziny 2350 maszynista z górnikiem przystąpili do przeładunku worków z pyłem kamiennym z platformy transportowej do wozu kontenerowego. Najprawdopodobniej kontener nie był prawidłowo osadzony na ramie podwozia i nie był zabezpieczony przed rozłączeniem się z tą ramą. W trakcie załadunku górnik prawdopodobnie przebywał w kontenerze lub pomiędzy wozem kontenerowym a ociosem południowym przekopu wschodniego poz. VI. Po załadowaniu siedmiu worków nastąpiło zsunięcie kontenera z ramy podwozia wozu kontenerowego i przygniecenie górnika do ociosu południowego. W wyniku zdarzenia górnik doznał urazu klatki piersiowej i biodra okolicy lędźwiowej po stronie prawej. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy i wytransportowano na powierzchnię zakładu górniczego. O godzinie 130, pomimo przeprowadzonej reanimacji, przebywający w punkcie opatrunkowym lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon poszkodowanego.  

Przyczyną wypadku śmiertelnego było, przygniecenie przebywającego w kontenerze górnika do obudowy wyrobiska kontenerem, który zsunął się z podwozia wozu kontenerowego podczas prowadzenia prac przeładunkowych.  

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1)Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  • stacji materiałowej SM-3, zlokalizowanej w przekopie wschodnim poz. VI, do czasu wypoziomowania północnych i południowych nawierzchni torowych oraz umożliwienia obsługi sterowania belką transportową typu GHB 60-3400-2TK, zastosowaną w zestawie kolejki podwieszanej typu Scharf,
  • wozów kontenerowych typu WSD.005, znajdujących się na stacji materiałowej SM-3, do czasu wyposażenia ramy wozów typu WSD.005 w oryginalne sworznie, zabezpieczające kontener przed spadnięciem z ramy.

2)Zabezpieczyć do badań i dokonać sprawdzenia, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu technicznego, możliwości i przyczyn utraty stabilności kontenera z listem transportowym F0277, posadowionego na ramie podwozia kontenerowego typu WSD.005 z datą produkcji 08.2011 r., stanowiącego całość wozu kontenerowego WSD.005 oraz bezzwłocznie przedstawić dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki sprawdzenia.

3)Bezzwłocznie podjąć środki organizacyjne i techniczne, mające na celu umożliwić identyfikację wozów kontenerowych typu WSD.005 eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w celu zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji, a także konserwacji, przeglądów i napraw.

4)Bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry