17.09.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 30.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 50/2014/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 17.09.2014 r. ok. godz. 1845, na wiertni Karmin 1, położonej w miejscowości Nowy Karmin, któremu uległ mechanik, lat 27, staż pracy 6 lat, pracownik Geofizyki Kraków, podmiotu wykonującego powierzone mu czynności w ruchu Exalo Drilling S.A. w Pile - zakładu wykonującego roboty geologiczne dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie.

Wypadek zaistniał na poziomie terenu urządzenia wiertniczego F-200.

W dniu 17.09.2014 r. pracownicy podmiotu Geofizyki Kraków S.A. wykonywali czynności związane z przeprowadzeniem pomiarów geofizycznych w wierconym otworze Karmin 1, polegające na wciągnięciu do szybu narzędzi tj. rolek i łańcuchów do zamocowania zestawu pomiarowego. Pracownik Geofizyki Kraków, na poziomie terenu, przy prawej podbudowie szybu montował zestaw pomiarowy. W tym samym czasie na poziomie szybu, na wysokości 5 m ppt, wiertacz zmianowy Exalo Drilling, wciągał do szybu pusty hak wciągarki pneumatycznej usytuowanej za brezentowym opierzeniem szybu, nie widząc wciąganego haka.

Poziom szybu znajdujący się na wysokości 5,0 m npt zabezpieczony był stalową konstrukcją szkieletową o wysokości 3,0 m opierzoną powłoką brezentową. Z poziomu terenu na poziom szybu prowadziły schody o konstrukcji stalowej oraz ześlizg do transportu materiałów.

W opierzeniu w miejscu schodów znajduje się otwór zamknięty drzwiami stalowymi. W miejscu ześlizgu w opierzeniu zabudowano wrota stalowe, które otwierano podczas wciągania materiałów.

Około godz. 1845 przy wciąganiu haka, jeden ze ścisków mocujących linę zaczepił o krawędź otwartych wrót szybowych zabezpieczających poziom szybu od strony ześlizgu. W wyniku tego wrota szybowe wysunęły się z zawiasów i spadły w dół, w miejsce, w którym pracował poszkodowany. Wrota szybowe o wymiarach 1,2 m x 3,0 m, wykonane z kształtownika stalowego, pokrytego blachą, opadając z wysokości 5 m uderzyły poszkodowanego w głowę.

Poszkodowany upadł na podłoże wykonane z betonowych płyt. Współpracujący z nim pracownicy Geofizyki Kraków widząc zaistniałe zdarzenie natychmiast podbiegli do poszkodowanego. Poszkodowany był przytomny. Poszkodowanemu udzielono pomocy i powiadomiono o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz policję.

Po około 20 min. od zdarzenia na teren wiertki przybyła karetka pogotowia ratunkowego i policja. Poszkodowany uskarżał się na ból głowy i lewego barku. Przewieziono go do szpitala w Pleszewie.

Według wstępnych informacji uzyskanych ze szpitala w Pleszewie, poszkodowany poddany został specjalistycznym badaniom głowy i kręgosłupa i pozostaje na obserwacji.

Komisja powołana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu prowadzi postępowanie wyjaśniające i bada przyczyny i okoliczności wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry