17.10.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.10.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 48/2013/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 17.10.2013 r., o godzinie 2345 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch Wujek w Katowicach, któremu ulegli górnicy oddziału górniczego podsadzki GPP.

Wypadek zaistniał w ścianie KVIIIa w pokładzie 510 na poziomie 613 m, prowadzonej systemem ścianowym poprzecznym z podsadzką hydrauliczną na wysokość do 3,0 m. Ściana wyposażona była między innymi w obudowę zmechanizowaną typu Tagor-23/34,5-POp o podziałce 2,0 m. Pomiędzy stojakami, a osłoną odzawałową obudowy zmechanizowanej, wzdłuż ściany, zabudowany był rurociąg podsadzkowy o średnicy 185 mm.

W dniu 17.10.2013 r. na zmianie C, sztygar zmianowy oddziału górniczego podsadzki GPP, skierował dwóch górników do wymiany rury w rurociągu podsadzkowym w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej numer 77 i 78.

O godzinie 2345, w trakcie wykonywania prac, górnicy najprawdopodobniej zdemontowali, będący pod ciśnieniem 25 MPa, przewód hydrauliczny Ø10x1000 mm, zasilający emulsją sekcje obudowy zmechanizowanej nr 77 i 78. W wyniku wypływu emulsji pod ciśnieniem, końcówka przewodu hydraulicznego zabiczowała i uderzyła pracowników. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowani zostali przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po przeprowadzeniu badań lekarz stwierdził: u jednego górnika liczne powierzchowne obrażenia ciała - wypadki lekkie.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górników końcówką, będącego pod ciśnieniem przewodu hydraulicznego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • Prac związanych z wymianą rury rurociągu podsadzkowego, zainstalowanego w ścianie KVIIIa w pokładzie 510 na poziomie 613 m, w rejonie sekcji nr 77 obudowy zmechanizowanej typu Tagor-23/34,5-POp, do czasu opracowania instrukcji określającej sposób bezpiecznego wykonania prac. 
  • Instalacji hydraulicznej zasilającej sekcje numer 77 i 78 obudowy zmechanizowanej typu Tagor-23/34,5-POp w ścianie KVIIIa, do czasu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z Instrukcją obsługi. Ponowne uruchomienie instalacji hydraulicznej zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej może nastąpić po przeprowadzeniu odbioru przez komisję powołaną przez KRZG i wydaniu zezwolenia na oddanie do ruchu.

2. Nakazał:

  • Kierownikowi ruchu zakładu górniczego przedstawić niezwłocznie, wyniki badań uszkodzonych elementów instalacji hydraulicznej, zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej, przeprowadzonych przez specjalistyczną jednostkę badawczą. 
  • Zapoznać pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z wymianą rury rurociągu podsadzkowego z instrukcją określającą bezpieczny sposób wykonania prac. 
  • Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry