18 04 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                             Katowice, dnia   29   kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 16/2024/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, (4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godzinie 2326, w następstwie wstrząsu górotworu o energii 4x106J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach.

Wypadek zaistniał w ścianie 578, eksploatowanej w przystropowej warstwie pokładu 510, w partii B zachód, na poziomie 665 m. Przystropowa warstwa pokładu 510, o grubości od 8,7 m do 12,1 m i nachyleniu około 60, zaliczona została do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 578 zlokalizowana pomiędzy pochylnią 578a, a pochylnia 578b prowadzona była systemem poprzecznym z zawałem stropu i przewietrzana systemem na „U”. W Pochylni 578a, którą doprowadzano powietrze do ściany, zabudowano urządzenia do odstawy urobku i transportu materiałów. Ściana 578 wyposażona była w przenośnik ścianowy typu AR-PZS-850/2, kombajn ścianowy typu  FS 400 oraz sekcje obudowy zmechanizowanej typu Tagor 23/46 POz, Tagor 23/46 POz/S w ilości 127 szt.  Do dnia 30 marca 2024r. uzyskano ścianą średni postęp około 331,5 m, a do linii zakończenia jej biegu pozostało około 502 m.

W dniu 30 marca 2024 r. o godzinie 005 zaistniał wstrząs górotworu o energii 3x107J, zlokalizowany około 25 m przed frontem ściany 578, w pokładzie 510, partii B zachód i około 65m na zachód od pochylni 578, w następstwie którego 4 pracowników uległo wypadkom. Wstrząs zaistniał w trakcie prowadzenia urabiania oraz wykonywania przez pracowników robót na końcowym odcinku ściany. W wyniku wstrząsu w Pochylni 578b na długości około 51 m bezpośrednio przed frontem ściany oraz na skrzyżowaniu ze ścianą zaistniało odprężenie w postaci: wypiętrzenia spągu do wysokości 1,9 m, zsuwów w zamkach obudowy, uszkodzenia opinki odrzwi obudowy oraz  przegrody wentylacyjnej.  W Pochylni 578a, na odcinku około 10 m przed frontem ściany 578 szerokość wyrobiska wynosiła około 3,7 m, przez co szerokość przejścia dla ludzi wzdłuż przenośnika podścianowego wynosiła 0,6 m. 

Po usunięciu skutków zaistniałego wstrząsu w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej w dniu 7 kwietnia 2024 r. wykonano strzelanie wstrząsowe we wschodnim ociosie pochylni 578b, ładunkiem 57kg MW, rozmieszczonym w 16 otworach o długości 10 m, prowokując wstrząs górotworu o energii 1x103J. W kolejnym dniu wykonano strzelanie wstrząsowe z frontu ściany, ładunkiem 81kg MW, rozmieszczonym w 14 otworach o długości 10 m, prowokując wstrząs górotworu o energii 2x103J. Eksploatację pokładu 510 ścianą 578 wznowiono w dniu 8 kwietnia 2024 r. i do dnia 18 kwietnia 2024 r. uzyskano ścianą średni postęp około 356 m, a do linii zakończenia jej biegu pozostało około 477 m.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 2200 zaplanowano eksploatację pokładu 510 ścianą 578. Sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował do tej ściany 13 pracowników. O godzinie 2326 przed rozpoczęciem urabiania w ścianie nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 4x106J, który zlokalizowany został około 25 m za frontem ściany i około 35 m na wschód od pochylni 578b. W wyniku wstrząsu obrażeń doznało 4 pracowników oddziału G-1 znajdujących się w ścianie 578, w tym sztygar zmianowy. Jeden z poszkodowanych i sztygar wyszli ze ściany o własnych siłach, a dwóch poszkodowanych, uskarżających się na bóle nóg, z pomocą współpracowników. Poszkodowani, z zastępem ratowników zostali przewiezieni pod szyb i wytransportowani na powierzchnię. Dwóch poszkodowanych  przetransportowano do Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, a pozostałych do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu. 

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej. 

Według wstępnych ustaleń:

 • przyczyną wstrząsu było samoistne wyładowanie energii sprężystej, skumulowanej w górotworze,
 • przyczyną wypadku było oddziaływanie skutków wstrząsu o energii 4x106J na pracowników zatrudnionych w ścianie 578, w pokładzie 510, na poziomie 665 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których między innymi:

 1. Nakazał:
  • zabezpieczyć dojście do ściany 578 w pokładzie 510, na poziomie 665 m do czasu przeprowadzenia oględzin przedmiotowego wyrobiska,
  • ustalić zasady kontroli zagrożeń naturalnych w zabezpieczonym rejonie ściany 578 w pokładzie 510, na poziomie 665 m  zaopiniowane pozytywnie przez Zespół ds. Zagrożeń Naturalnych i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  • ustalić kryteria i zasady umożliwiające wejście do ściany 578 w pokładzie 510, na poziomie 665 m po zaistniałym wstrząsie, w celu bezpiecznego przeprowadzenia oględzin, zaopiniowane pozytywnie przez Zespół ds. Zagrożeń Naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów ds. ruchu zakładu górniczego, w dziedzinach adekwatnych do występujących zagrożeń i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
 2. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 510 ścianą 578, na poziomie 665 m, do czasu:
  • przeprowadzenia oględzin rejonu ściany 578, w pokładzie 510, na poziomie 665 m,
  • ustalenia, przez kierownika ruchu zakładu górniczego, warunków dalszego prowadzenia robót górniczych związanych z eksploatacją pokładu 510 ścianą 578, z uwzględnieniem konieczności:
   • ograniczenia postępu ściany do 3,2m,
   • zintensyfikowania aktywnej profilaktyki zagrożenia tąpaniami,
   • ograniczenia ilości osób kierowanych do rejonu ściany 578 oraz do prac w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami wyznaczonych w tym rejonie,
   • wydłużenia czasu wyczekiwania po zakończeniu urabiania w ścianie 578 po którym możliwe jest wejście osób do stref szczególnego zagrożenia tąpaniami wyznaczonych w rejonie tej ściany,

w oparciu o weryfikację założeń projektu technicznego eksploatacji pokładu 510 ścianą 578, na poziomie 665 m, i pozytywną opinię zespołu ds. zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów ds. ruchu zakładu górniczego, w dziedzinach adekwatnych do występujących zagrożeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry