godło Polski
PL EN

18_08_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 34/2021/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (dwa wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 18 sierpnia 2021 r. około godziny 2303 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Wypadek zaistniał w ścianie C-3 w pokładzie 505/1 na poziomie 900 m.

Pokład 505/1 o grubości od 3,3 m do 4,0 m i nachyleniu do 26° zaliczony został doIV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu zalegają naprzemienne warstwy iłowca oraz mułowca i piaskowca o grubości do 20,7 m.

Ściana C-3 o długości do 250 m i nachyleniu: podłużnym 18° oraz poprzecznym 15°w kierunku calizny, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami: podścianowym C-3 i nadścianowym C‑3. Ściana wyposażona została w kombajn ścianowy typu KSW880EU/3,3 kV, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-850 oraz 164 sekcje obudowy zmechanizowanej, w tym 132 sekcje typu JZR-17/41-POz WII, 18 sekcji typu BW-JZR-17/43-POz WII, 11 sekcji typu HYDROTECH-JZR 14/39-POz WII oraz 3 sekcje typu HYDROTECH- JZR-14/39 POz/S WII. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika podścianowego C-3. Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem podścianowym C-3 w ilości 1220 m3/min.

Podczas eksploatacji pokładu 505/1 ścianą C-3, rozpoczętej w dniu 21 czerwca 2021 r., na jej wybiegu występowały zaburzenia geologiczne. Do dnia 18 sierpnia 2021 r. ściana uzyskała około 63,5 m postępu z planowanych 410 m i odsłonięto w niej uskok o zrzucie do około 4,0 m na odcinku od sekcji nr 15 do sekcji nr 30, co powodowało konieczność wykonywania robót strzałowych w zaburzeniu.

W dniu 18 sierpnia 2021 r., na zmianie „F” rozpoczynającej się o godzinie 2030, sztygar zmianowy oddziału G-1z skierował zespół 3 górników do prac związanych z wykonaniem otworów strzałowych w ścianie C-3 na odcinku od sekcji nr 30 do sekcji nr 26.

Około godziny 2303, po odwierceniu 4 otworów strzałowych, 2 górników w rejonie sekcji nr 26 weszło na przenośnik ścianowy i przystąpiło do wiercenia kolejnego otworu wiertarką udarową pneumatyczną typu WUP-22. W tym czasie z niezabezpieczonego dodatkowo stropu i ociosu odspoiła się bryła skalna o wymiarach 0,37 m x 0,40 m x 0,40 m, która staczając się uderzyła górników.

Poszkodowani pracownicy zostali przetransportowani na noszach w kierunku szybu II na poziomie 900 i po wyjeździe na powierzchnię przewiezieni karetką pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W opinii z dnia 19 sierpnia 2021 r. lekarz stwierdził u jednego z górników „Stłuczenie głowy, zwichnięcie barku lewego, stłuczenie klatki piersiowej po lewej stronie.”, natomiast u drugiego górnika „Stłuczenie lewego biodra, otarcie skóry klatki piersiowej po lewej, brzucha nad lewym talerzem biodrowym, uda prawego”.

Prawdopodobną przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie górników przemieszczającą się bryłą skalną o rozmiarach 0,37 m x 0,4 m x 0,4 m odspojoną z niezabezpieczonego dodatkowo stropu i ociosu ściany.

W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia- Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w części dotyczącej wykonywania wierceń otworów strzałowych w ścianie C-3 w pokładzie 505/1, na odcinku około 22 m, gdzie występuje zaburzenie geologiczne, tj. od sekcji o numerze kolejnym w ścianie nr 15 do nr 30.

Wznowienie w tej części ruchu zakładu górniczego uwarunkował:

  1. w sekcji obudowy zmechanizowanej typu JZR 17/41/PozWII o kolejnym numerze 24 w ścianie podłączeniem cięgna siłownika mechanizmu otwierania i zamykania osłony czoła ściany do stropnicy zasadniczej.
  2. w sekcji obudowy zmechanizowanej typu JZR 17/41/PozWII o kolejnym numerze 28 w ścianie wymianą uszkodzonego układu hydraulicznego współpracującego
    z podwójnym blokiem zaworowym, umożliwiającym stabilne utrzymanie osłony czoła ściany w dowolnym położeniu.
  3. zabudowaniem powyżej miejsca wykonywania wierceń zapory złożonej ze stojaków drewnianych o średnicy minimum 18 cm rozpartych między stropem bezpośrednim lub stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej, a spągiem ściany lub rynny PZS, we wzajemnej odległości 0,5 m oraz poziomo ułożonych połowic względem drewna okrągłego (minimalna wysokość zapory 0,6 m).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry