18 02 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                                             Katowice, dnia 22 lutego 2019 r

 

 INFORMACJA Nr 8/2019/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego (3 wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 1619, w wyniku wstrząsu o energii 5x103J, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic w Katowicach.

Wypadek zbiorowy zaistniał w przodku drążonej Upadowej VIIb–S, w pokładzie 510 na poziomie 900 m. Wyrobisko o wysokości około 4,2 m i nachyleniu około 6o wykonywane było w przystropowej warstwie tego pokładu, zaliczonego do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Obudowę Upadowej VIIb-S, drążonej z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu R-130, stanowiły odrzwia typu ŁP12/V/32/4/A w rozstawie co 0,5 m i 0,75 m. Do dnia 18.02.2019 r. przodek Upadowej VIIb–S uzyskał postęp około 101 m, a do wydrążenia pozostało około 1539 m. W dniu 18.02.2019r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1200, sztygar zmianowy oddziału GRP - 2 skierował do rejonu przodka Upadowej VIIb–S, pięcioosobową brygadę pracowników. Około godziny 1340 rozpoczęto urabianie organem kombajnu pomimo, że wentylator ssący i urządzenie odpylające typu UO-630 były niesprawne, a zasadniczy lutniociąg tłoczący zbudowany był w odległości około 11 m od czoła przodka. Po stronie ociosu północnego w przodku wyrobiska, występowała pusta przestrzeń pomiędzy wyłomem a obudową o głębokości około 1,5 m i szerokości około 1,5 m. Po urobieniu czoła przodka przystąpiono do zabudowy kolejnych odrzwi obudowy ostatecznej. O godzinie 1619, podczas prowadzenia tych prac, zaistniał wstrząs górotworu o energii 5x103J, którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 30 m na zachód i około 30 m na północ od czoła przodka Upadowej VIIb–S. Na skutek wstrząsu 3 pracowników doznało obrażeń, tj. kombajnista chodnikowy, który spadł z podestu roboczego kombajnu, nie wyposażonego w barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz przebywający w przodku górnik i sztygar zmianowy oddziału GRP - 2, sprawujący bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac przez brygadę przodkową. Po zaistnieniu zdarzenia, poszkodowani pracownicy - o własnych siłach - wycofali się z przodka i udali na wyjazd. Poszkodowani, po przebadaniu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, zostali przewiezieni do Szpitala w Murckach. Po udzieleniu pomocy specjalistycznej skierowani zostali do dalszego leczenia w rejonowych ośrodkach opieki zdrowotnej. Rejon Upadowej VIIb–S został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

Według wstępnych ustaleń:

  • przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 5x103J na pracowników zatrudnionych w Upadowej VIIb–S, w pokładzie 510.

W odniesieniu do wypadku, jakiemu uległ górnik kombajnista należy stwierdzić, że był to kolejny przypadek wykonywania pracy z podestu roboczego kombajnu chodnikowego, niewyposażonego w barierki ochronne. Poprzednie takie zdarzenie miało miejsce w dniu 5 stycznia 2019 r. w PGG S.A. Oddział Piast – Ziemowit, w wyniku którego pracownik uległ wypadkowi śmiertelnemu.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Dalszego drążenia Upadowej VIIb–S w pokładzie 510 na poziomie 900 m, do czasu doprowadzenia sposobu przewietrzania wyrobiska do stanu zgodnego z projektem wentylacji lutniowej i wypełnienia pustych przestrzeni pomiędzy wyłomem a obudową wyrobiska;
  2. Urabiania organem kombajnu chodnikowego R-130 zabudowanego w Upadowej VIIb-S, do czasu doprowadzenia do sprawności urządzenia odpylającego typu UO-630;
  3. Wykonywania prac z podestu roboczego kombajnu do czasu doprowadzenia elementów poszerzających skrzydła tego podestu do stanu technicznego umożliwiającego ich montaż zgodnie z DTR producenta;

II. a) Przeszkolić pracowników kierowanych do prac wykonywanych na podestach roboczych kombajnów w zakresie bezpiecznego i prawidłowego wykonywania tego typu prac;

b) Przed wznowieniem drążenia przeprowadzić ponowny odbiór maszyn i urządzeń zabudowanych w przodku Upadowej VIIb-S, przez komisję w składzie określonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego;

c) Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zdarzenia.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry