18.03.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.03.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 14/2010/EW

w sprawie wypadku urazu gałki oka, zaistniałego w dniu 18.03.2010 r. o godz. 2015 w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. Kopalni „Olkusz - Pomorzany”, któremu uległ operator maszyn samojezdnych pod ziemią - pracownik obcy lat 40 pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 554 w oddziale wydobywczym O/I poz. 207 m n.p.m. Złoże rud Zn-Pb w tym rejonie niezagrożone było tąpaniami, niemetanowe i niezagrożone wyrzutami gazów i skał. Chodnik badawczy 554 wykonany w obudowie kotwowej, w siatce kotwienia 1,0 x 1,0 m, z opinką siatki MM, przewietrzany był opływowym prądem powietrza oraz oświetlony był trzema punktami świetlnymi.

W dniu 18.03.2010 r. na zmianie II, trwającej od godz. 1400 do 2200, operator samojezdnego wozu strzelniczego SWS-4C nr kop. 307, zatrudniony w firmie KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., wykonywał prace przy kotwieniu oraz ładowaniu otworów strzałowych w chodniku 1578. Po zakończeniu pracy w chodniku 1578 operator odjechał w kierunku miejsca postoju maszyny, które znajdowało się w chodniku badawczym nr 554. Około godz. 2015, operator wysiadając z samojezdnego wozu strzelniczego, poślizgnął się na progu kabiny i w wyniku utraty równowagi uderzył głową w konstrukcję ramy przedniej doznając urazu prawej gałki ocznej i otarcia naskórka grzbietu nosa.

Operator o własnych siłach udał się do pomieszczenia osób dozoru KOPEX PBSz S.A., gdzie pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili przebywający tam pracownicy, a następnie został przewieziony do punktu opatrunkowego na powierzchni, skąd zawieziony został do szpitala w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku było poślizgnięcie się i utrata równowagi podczas wychodzenia z kabiny samojezdnego wozu strzelniczego SWS-4C nr kop. 307 i uderzenie o konstrukcję maszyny.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry