18 04 2019

W likwidowanej ścianie 547, w pokładzie 207, na poziomie 500 m, czujnik CO-metrii zabudowany w głównej pochylni wentylacyjno-transportowej wykazał CO w ilości 26 dm3/min. Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 207 w zrobach ściany 547. 

do góry