18.06.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-19/gg-03/2011

Katowice, dnia 22.06.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2011 śm.

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18 czerwca 2011 r. o godzinie 335, w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch Śląsk, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego KG-5, lat 39, zatrudniony   w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku 8d (przyścianowym ściany 8d) w pokładzie 510 w partii L na poziomie 765 m. Ściana 8d o długości ok. 170 m, wyposażona w 110 sekcji obudowy zmechanizowanej, eksploatowana była w odmianie podłużnej z zawałem stropu, w kierunku zachodnim, w przyspągowej warstwie pokładu 510, na wysokość do 2,5 m, pod zrobami zawałowymi warstwy przystropowej, wybranej w latach 2005-2007. Eksploatację prowadzono pomiędzy chodnikiem 8d i chodnikiem 9d (wentylacyjnym). Pokład 510 o miąższości ok. 6,2 m i nachyleniu do 7o, zalegający na głębokości od ok. 763 m do ok. 812 m, zaliczony został w rejonie ściany do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami oraz klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Chodnik 8d wykonany był w obudowie typu ŁP9/V32/4A, w rozstawie co 0,75 m, stabilizowanej pomiędzy odrzwiami 11 rozporami stalowymi typu GR. Obudowa wyrobiska wzmocniona była podciągami drewnianymi podbudowanymi stojakami stalowymi typu Valent i stabilizowana podciągami stalowymi mocowanymi do poszczególnych stropnic. Wzmocnienie i stabilizacja obejmowały skrzyżowanie ściany z chodnikiem do linii zawału wyrobiska. Dopuszczalna długość utrzymywanego chodnika wynosiła do 6m za linią zawału ściany, co zostało ustalone w projekcie technicznym.

W dniu 17.06.2011 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 030 w dniu 18.06.2011 r., ściana nie była obłożona do wydobycia, a w rejonie prowadzono roboty konserwacyjne. Sztygar zmianowy wyznaczył zespół 3 górników rabunkarzy do robót związanych z rabunkiem obudowy chodnika 8d. Roboty rozpoczęto około godziny 115 od zdemontowania podciągu stalowego, o długości 6m, zabudowanego na łukach stropnicowych wyrobiska. Po stronie ociosu ścianowego, za ścianą, łuki ociosowe nie były w żaden sposób stabilizowane, a pomimo to odkręcono pozostałe rozpory na czterech kolejnych odrzwiach przeznaczonych do rabunku. Następnie zdemontowano łuki ociosowe pierwszych odrzwi od zawału chodnika i zrabowano stojak Valent wzmacniający te odrzwia. Prace te wykonywano ręcznie – niezgodnie z instrukcją – bez użycia łańcuchów i siłownika. Około godziny 335, dwóch pracowników wynosiło zrabowany stojak, a przodowy prawdopodobnie przystąpił do przebudowy stojaka pod kolejnymi odrzwiami. W tym czasie nastąpił zawał skał stropowych przysypując górnika przodowego.

W wyniku podjętej akcji ratunkowej, z udziałem zastępów ratowniczych, o godzinie 505 uwolniono głowę i część klatki piersiowej przodowego spod rumoszu skalnego, a będący na dole lekarz, stwierdził zgon poszkodowanego, prawdopodobnie w wyniku uduszenia. O godzinie 531 uwolniono ciało poszkodowanego, a o godzinie 535 zakończono akcję ratowniczą.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie i zasypanie górnika, rumoszem skalnym, w likwidowanym odcinku wyrobiska, na którym nie była zapewniona odpowiednia stabilność obudowy.

W związku z zaistniały wypadkiem śmiertelnym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
Nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 8d na poziomie 765 m, do czasu zapewnienia stabilności obudowy chodnika 8d, za frontem ściany, poprzez zabudowę brakujących rozpór dwustronnego działania.
Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić zainteresowanych pracowników zakładu górniczego w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania rabowania obudowy chodnikowej.
  2. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry