18.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa
GOW-12/gem-206/2014

 Katowice, dnia 1.08.2014 r. 

I N F O R M A C J A Nr 12/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18.07.2014 r., ok. godziny 1340, w zakładzie górniczym „Futoma”, należącym do Przedsiębiorcy: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o., któremu uległ pracownik obcy lat 48, właściciel firmy: „Trans – Rek”.

Przedsiębiorca prowadzi eksploatację złoża łupków menilitowych „Futoma”, bez użycia materiałów wybuchowych. Obszary górnicze „Futoma I” i „Futoma II” graniczą ze sobą tworząc jedno wyrobisko górnicze. Eksploatacja prowadzona przy użyciu koparek jednonaczyniowych.

Przy eksploatacji i załadunku kopaliny zatrudniane były cztery podmioty zewnętrzne - spółki jednoosobowe.

Wypadek zaistniał na nowo formowanej pochylni pomiędzy II-gim, a III-cim poziomem eksploatacyjnym, o szerokości od 5,8 m do 7,2 m, długości ok. 20 m. Przy formowaniu końca pochylni, bezpośrednio przy krawędzi północno-zachodniej wyrobiska górniczego, z nieustalonych przyczyn koparka kołowa jednonaczyniowa O&K, przewróciła się na lewy bok, na stronę po której znajdowała się kabina operatora i drzwi kabiny.

Około godz. 1340 osoba przypadkowa, przejeżdżając samochodem osobowym wzdłuż granicy zakładu górniczego zauważyła przewróconą koparkę. W/w zatrzymał się na wysokości miejsca wypadku i po zbliżeniu się do koparki zauważył ciało operatora znajdujące się pod koparką.

Przybyłe na miejsce służby ratunkowe tj: straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe stwierdziły zgon operatora koparki.

Wypadek został zgłoszony do OUG w Krośnie przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 18.07.2014r. o godz. 1435.

W związku z brakiem bezpośrednich świadków wypadku trwa ustalanie jego przebiegu.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie operatora koparki do podłoża kabiną przewracającej się koparki.

W związku z zaistniałym wypadkiem, po przeprowadzonych oględzinach miejsca wypadku i przesłuchaniu świadków zdarzenia, Dyrektor OUG w Krośnie w dniu 18.07.2014r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego „Futoma”:

  1. w rejonie północno – zachodniej części obszaru górniczego Futoma I – w rejonie przewróconej koparki O&K, do czasu ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego bezpiecznego sposobu usunięcia jej z terenu zakładu górniczego. Rejon znajdowania się koparki O&K jako miejsce niebezpieczne zabezpieczyć w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. w części dotyczącej eksploatacji koparki O&K do czasu dostosowania stanu technicznego koparki do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, dokonania komisyjnego odbioru stanu technicznego koparki oraz wydania przez kierownika ruchu zakładu górniczego zezwolenia na oddanie w/w koparki do ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry