18.09.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-17/gg-09/2009

Katowice, dnia 25.09.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 17/2009 śm.

o zapaleniu metanu i wypadku zbiorowym (20 śmiertelnych, 25 ciężkich  i 9 pozostałych), zaistniałych w dniu 18.09.2009 r. około godziny 1010
w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” w Katowicach
Ruch „Śląsk”.

Zapalenie metanu i wypadek zbiorowy zaistniały w rejonie ściany 5 w pokładzie 409 Pole Panewnickie, na poziomie 1050 m. Pokład 409, o miąższości ok. 2,6 m i nachyleniu 3-7o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Ściana 5, o długości od 230 m do 240 m, wysokości około 2,6 m i wybiegu około 1220 m, prowadzona systemem podłużnym z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 17.04.2008 r. W ścianie 5 stosowano odmetanowanie. Ściana przewietrzana była niezależnym prądem powietrza w ilości do 1200 m3/min, systemem na „U”.

W dniu 18.09.2009 r., na zmianie rannej rozpoczynającej się od godziny 630, w ścianie 5 prowadzono urabianie kombajnem. O godzinie 1010, w czasie pracy kombajnu, nastąpiło zapalenie metanu i najprawdopodobniej jego wybuch. Dyspozytor kopalni ok. godziny 1013 zaobserwował gwałtowny wzrost stężeń metanu rejestrowanych przez czujniki metanometrii automatycznej i po potwierdzeniu zdarzenia przez pracowników przebywających na dole  rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej. Stężenia metanu w rejonie ściany wzrosły od 5 do 22%. W strefie zagrożenia znajdowało się 222 pracowników. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej z rejonu ściany ewakuowano na powierzchnię  górników z zagrożonych rejonów, w tym 12 którzy ulegli wypadkom śmiertelnym. Rannych w wypadku przewieziono do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Barbary w Sosnowcu, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach Ochojcu, Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz Szpitala w Łęcznej. Do dnia 3.10.2009 r. w szpitalach zmarło kolejnych 8 poszkodowanych.

Akcję ratowniczą, polegającą na ograniczeniu zagrożenia metanowego w rejonie ściany 5, prowadzono z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG i OSRG w Bytomiu, Jaworznie i Zabrzu.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia z wykorzystaniem 4 linii chromatograficznych i czujników telemetrycznych.
Nadzór nad prowadzoną akcją sprawował Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry