18 09 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                  

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  25   września 2018 r.

INFORMACJA Nr 65/2018/EW 

o wypadku ciężkim – uszkodzenie gałki ocznej – zaistniałym w dniu 18.09.2018r. około godziny 2330 w TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie Zakład Górniczy Sobieski, któremu uległ górnik operator kombajnu ścianowego oddziału G3, lat 44, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie 301, w pokładzie 301 na poziomie 500m. Przewietrzanie ściany odbywało się niezależnym prądem powietrza systemem na „Y”, a prędkość powietrza wynosiła 0,65m/s. Eksploatację pokładu 301 ścianą 301 prowadzono za pomocą kombajnu ścianowego typu  FS 400/3,3, urabiającego węgiel na przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Glinik 298/800. Ściana wyposażona była w 120 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej. W okolicy sekcji nr 115 szerokość przejścia dla załogi wynosiła 1,2m a wysokość 1,73m.

W dniu 18.09.2018r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1830, sztygar oddziału górniczego G3 skierował 12 pracowników, w tym dwóch operatorów kombajnu ścianowego do prac związanych z prowadzeniem dalszej eksploatacji pokładu 301 ścianą 301. Około godziny 2330 jeden z operatorów, podczas przebywania w rejonie sekcji nr 115, obsługując kombajn zahaczył głową o wystający element sekcji obudowy zmechanizowanej, w wyniku czego jego hełm ochronny wraz z okularami zsunął się z głowy. W czasie poprawiania hełmu i okularów ochronnych pracownik został uderzony w prawe oko odłamkiem węgla, odspojonym od czoła ściany.
Po doznanym urazie górnik, w asyście sanitariusza, natychmiast skierowany został pod szyb.
Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowany został przewieziony ambulansem zakładowym do przychodni zakładowej „ELVITA” w Jaworznie, gdzie lekarz stwierdził: uraz oka prawego – ciało obce oraz ranę perforującą gałki ocznej prawej i skierował go do szpitala. Następnie górnika przewieziono do Szpitala nr 2 w Mysłowicach.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie pracownika w prawe oko odpryskiem węgla, odspojonym od czoła ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał: zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku oraz ponownie przeszkolić załogę na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej oczu przez pracowników zatrudnionych pod ziemią.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry