18 10 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                   

    Katowice, dnia 24 października 2019 r.

INFORMACJA Nr 66/2019/EW

w sprawie wypadku – bez określenia stopnia ciężkości – zaistniałego w dniu 18.10.2019 r. o godzinie 2355, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit w Bieruniu Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Wypadek zaistniał w chodniku dojściowym do stacji osobowych głównych SOG na poziomie II (500 m), w odległości około 5,0 m od chodnika głównego przewozowego południowego. W przedmiotowym chodniku i chodniku głównym przewozowym południowym realizowano transport koleją podziemną.

W dniu 18.10.2019 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału transportowego GP-1Z skierował dwóch maszynistów lokomotyw kopalnianych na poziom II (500 m), do realizacji transportu i wykonywania prac manewrowych, w rejonie szybu zjazdowego nr 1. Jednym z powierzonych im zadań było przetoczenie składu 15 sztuk wozów urobkowych typu Granby z toru północnego chodnika głównego przewozowego południowego, przez rozjazd nr 5, na tor południowy i dalszy transport wozów do rejonu wydobywczego. Po stronie wschodniej składu wozów doczepiona była lokomotywa Ld-21/2 o numerze kopalnianym 41, a po stronie zachodniej lokomotywa Ld-21/2 o numerze kopalnianym 37.

Maszynista lokomotywy nr 41, w celu przetoczenia 15 sztuk wozów pozostawionych na torowisku w chodniku głównym przewozowym południowym po stronie północnej oraz zmiany kierunku jazdy, odpiął skład wozów od lokomotywy, a następnie wjechał lokomotywą do chodnika dojściowego do stacji osobowych głównych SOG. Po zatrzymaniu lokomotywy w chodniku dojściowym do stacji osobowych głównych SOG, jako manewrowy drugiego maszynisty, miał  zmienić położenie iglicy zwrotnicy nr 5 w chodniku głównym przewozowym południowym oraz nadać sygnał drugiemu maszyniście, obsługującemu lokomotywę nr 37, o rozpoczęciu jazdy składem wozów na tor południowy chodnika głównego przewozowego południowego, przez rozjazd nr 5, za skrzyżowanie z chodnikiem dojściowym do stacji osobowych głównych SOG.

Z nieustalonych powodów, maszynista lokomotywy nr 37, pomimo że nie została przełożona zwrotnica nr 5 w kierunku umożliwiającym przetaczanie wozów na tor południowy chodnika głównego przewozowego południowego oraz pomimo, że manewrowy nie nadał sygnału zezwalającego na przetaczanie taboru, rozpoczął przepychanie wozów. Skład 15 wozów został skierowany na tor w chodniku dojściowym do stacji osobowych głównych SOG i uderzył w pozostawioną tam lokomotywę nr 41. Siedem pierwszych wozów uległo wykolejeniu, a jeden z nich, przemieszczając się, uderzył i przewrócił idącego w kierunku rozjazdu nr 5 maszynistę lokomotywy nr 41.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie pracownika przemieszczającym się wozem, który uległ wykolejeniu, w wyniku zderzenia z lokomotywą.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Dokonać dodatkowej kontroli stanu technicznego wozów typu Granby, które uległy wykolejeniu, a o wynikach kontroli poinformować Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
  2. Bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry