godło Polski
PL EN

18 11 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                           

Katowice, dnia 29 listopada 2016 r.

INFORMACJA Nr 17/2016 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 18 listopada 2016r. o godz. 1527  w Polskiej Grupie Górniczej spółka z o.o. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo – likwidacyjnego GZL-B, lat 43, zatrudniony w kopalni 18 lat.

Wypadek zaistniał w likwidowanej ścianie 839 a w pokładzie 405/2 wg na poziomie 1000 m.

W likwidowanej ścianie 839 a w pokładzie 405/2 wg, o wysokości około 2,2 m i nachyleniu podłużnym 8°, zabudowane były sekcje liniowe obudowy zmechanizowanej typu Tagor-18/36-POz i sekcje skrajne typu Tagor-18/36-POz/S. Do transportu tych sekcji wykorzystywano kołowroty typu KHT-6/Ex i KBH-5/TM. Kołowrót typu KHT-6/Ex przeznaczony był do ciągnięcia liną sekcji po spągu przedziału transportowego w likwidowanej ścianie 839 a i kołowrót typu KBH-5/TM po spągu w chodniku 10z do miejsca, gdzie urządzona była komory demontażowa.

W dniu 18 listopada 2016 r. do wyrabowania i wytransportowania ze ściany 839 a pozostało 8 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Tagor-18/36-POz, 4 sekcje skrajne typu Tagor-18/36-POz/S, oznakowane kolejno numerami kopalnianymi od nr 72 do nr 83 oraz sekcja typu Tagor-18/36-POz/S tzw. asekuracyjna, przemieszczana w przedziale transportowym w miarę postępu likwidacji ściany. Technologia robót w likwidowanej ścianie 839 a przewidywała przemieszczanie sekcji asekuracyjnej wyłącznie przy użyciu układu przesuwnego tej sekcji połączonego łańcuchem z rozpartym stojakiem wyposażonym w stopę rozporową.

W dniu 18 listopada 2016 r. na zmianie D, rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo – likwidacyjnego GZL-B skierował zespół 4 pracowników do ściany 839 a w pokładzie 405/2 wg. Zadaniem tego zespołu, w skład którego wchodzili przodowy, 2 górników i operator kołowrotu, było przesunięcie sekcji asekuracyjnej, przed która zalegał urobek blokujący możliwość jej swobodnego przesuwania. Pod nadzorem sztygara zmianowego pracownicy poprowadzili linę kołowrotu przez krążek typu 5T zamocowany odcinkiem łańcucha 18x64 do belki układu przesuwnego sekcji asekuracyjnej. Koniec tej liny przywiązali do odcinka łańcucha 18x130 przełożonego przez otwór technologiczny w stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej nr 80. Przodowy z 2 górnikami wyszli z przedziału transportowego likwidowanej ściany 839 a do chodnika 10 z w pokładzie 405/2 wg i operator poszedł na stanowisko obsługi kołowrotu typu KHT-6/Ex. Sztygar zmianowy pozostał w ścianie 839 a prawdopodobnie w sekcji nr 82 w sąsiedztwie liny kołowrotu na drodze transportu linowego. Operator uruchomił kołowrót typu KHT-6/Ex, co spowodowało naprężenie liny. W wyniku blokowania przez zalegający urobek przesuwania się sekcji asekuracyjnej  rosło naprężenie liny kołowrotu typy KHT-6/Ex. Spowodowało to rozerwanie kadłuba staliwnego krążka 5T na dwie części, z których jedna z rolką do przewijania liny wyrzucona został w kierunku chodnika 10 z i uderzyła sztygara zmianowego w brzuch.

Pierwszej pomocy udzielili poszkodowanemu pracownicy oddziału GZL zatrudnieni w ścianie 839 a w pokładzie 405/2 wg. Następnie poszkodowany został przetransportowany na noszach na podszybie szybu VI na poziomie 1000 m, gdzie udzielił mu pomocy lekarz. Po wywiezieniu poszkodowanego na powierzchnię, udzielanie pomocy przejęła lekarka pogotowia ratunkowego.
O godzinie 1644 lekarka pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie sztygara zmianowego w brzuch częścią rozerwanego kadłuba staliwnego krążka 5T z rolką do przewijania liny, które wyrzucone zostały w wyniku rozerwania krążka 5T liną pracującego kołowrotu typu KHT-6/Ex.

Przyczyna ta była następstwem:

1/   przebywania sztygara zmianowego w sąsiedztwie liny kołowrotu pracującego kołowrotu typu KHT-6/Ex, na drodze transportu linowego,

2/   przesuwania sekcji asekuracyjnej, której przemieszczanie blokował zalegający urobek, układem transportu linowego, co było niezgodne z technologią robót w likwidowanej ścianie 839 a w pokładzie 405/2 wg.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej układu transportu linowego sekcji obudowy zmechanizowanej typu Tagor-18/36-POz oraz typu Tagor-18/36-POz/S z likwidowanej ściany 839 a w pokładzie 405/2 wg na poziomie 1000 m do czasu:

  • określenia sposobu połączenia liny ciągnącej kołowrotu hydraulicznego transportowego typu KHT-6/Ex, zabudowanego w rejonie skrzyżowania przedziału transportowego likwidowanej ściany 839a z chodnikiem 10 z w pokładzie 405/2 wg, z sekcjami obudowy zmechanizowanej wyrabowanymi z linii zawału w ścianie 839 a i przygotowanymi do wytransportowania,
  • przywrócenia funkcjonalności przedziału transportowego likwidowanej ściany 839a w pokładzie 405/2 wg dla zapewnienia sposobu przebudowy sekcji asekuracyjnej i transportu sekcji obudowy zmechanizowanej, zgodnego z dokumentami zatwierdzonymi przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • obcięcia odcinka liny ciągnącej kołowrotu transportowo – montażowego typu KBH-5, zabudowanego w chodniku 10 z w pokładzie 405/2 wg dla wykonania nowej pętli i wprowadzenia do pętli sercówki zabezpieczającej linę przed uszkodzeniem.

 II. nakazał:

  • zabezpieczyć do ewentualnych badań krążek 5T oznaczony symbolem L-3519-1, wraz z odcinkiem łańcucha 18x64, połączonego zamkiem bocznym ze śrubą M20 z nakrętką, który zastosowany był w układzie transportu linowego kołowrotem hydraulicznym transportowym typu KHT - 6/Ex, eksploatowanym w przedziale transportowym likwidowanej ściany 589 a w pokładzie 405/2 wg,
  • egzekwować sposób przebudowy asekuracyjnej sekcji obudowy zmechanizowanej typu Tagor-18/36-POz, zgodny z dokumentami zatwierdzonymi przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry