19 04 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                Katowice, dnia 29 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 17/2022/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia - pożaru sprężarki śrubowej typu S75UG, zaistniałego w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 950 w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” w Knurowie.

Pożar sprężarki śrubowej typu S75UG powstał pod wiatą sprężarek lokalnych w rejonie budynku nadszybia szybu II. Zespół 3 lokalnych sprężarek śrubowych tj.: S75UG, GA 90 i PAS 75 zasilał w sprężone powietrze m.in. układy sprężonego powietrza maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych przedziałów północnego i południowego szybu II oraz urządzenia przyszybowe zainstalowane na zrębie i na poziomie 680m szybu II. 

Każda ze sprężarek ustawiona była na osobnej platformie transportowej kołowej stojącej na lokalnie zabudowanych torowiskach. 

Wiata o konstrukcji stalowej o wymiarach 5,10 x 7,40m i wysokości od 3,00 - 3,40m przylegała bezpośrednio do ściany magazynku Oddziału MPSZ-Sz. Wiata zabezpieczona była przed dostępem osób postronnych. Od strony czołowej wiata zamknięta była przegrodą ażurową, przesuwną z siatki górniczej typu MM. 

Obudowa sprężarki S75UG wykonana jest jako konstrukcja ramowa, do której mocowane są elementy główne podzespoły sprężarki: zespół śrubowy, silnik główny, zbiornik odolejacza, chłodnice powietrza i oleju, wentylator chłodnicy z silnikiem, pulpit sterowniczy i zespół rozruchowy układu sprężarki oraz zewnętrzne osłony i drzwi. Sprężarki zasilane są z rozdzielni 500 V ROG 2a zabudowanej na zachodniej ścianie budynku nadszybia szybu II.

Sprężarka śrubowa typu S75UG eksploatowana była w oparciu o zezwolenie KRZG z dnia 15.04.2022 r. na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej i protokołów odbioru technicznego z dnia 14 i 15.04.2022 r. Sprężarkę eksploatowano w dniu 15.04.2022 r. przez około 3 godziny na zasadach ruchu próbnego. Ponowne uruchomienie sprężarki nastąpiło w dniu 19.04.2022 r. około godziny 630. O godzinie 950 pracownicy oddziały elektrycznego ESZ-Sz zaobserwowali silne zadymienie w rejonie wiaty sprężarek przy szybie II. Po rozpoznaniu sytuacji wyłączyli zasilanie sprężarek w energię elektryczną i przystąpili do gaszenia sprężarki przy pomocy gaśnic proszkowych. W gaszeniu brali również udział pracownicy oddziału szybowego MPSZ-Sz. Na miejsce zdarzenia przybyły: jednostka Zakładowej Straży Pożarnej o godzinie 1012 i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP z Knurowa o godzinie 1020. Pożar ugaszony został przed przybyciem jednostek straży pożarnych. Po ugaszeniu pożaru sprężarka typu S75UG została odłączona od instalacji sprężonego powietrza i instalacji elektrycznej, a następnie wytransportowana poza wiatę. Z powodu zadymienia wyrobisk dołowych (szyb II jest szybem wdechowym) wycofano 5 pracowników do świeżego prądu powietrza bez użycia aparatów izolujących w tym: 3 osoby zatrudnione w wyrobisku zbiorników załadowczych na poz. 680 m, 1 osoba z rozdzielni 6kV RGD na poz. 650m i 1 osoba z wyrobiska pomocniczego odwadniania kopalni na poz. 650m. Nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla w wyrobiskach dołowych. 

Z uwagi na wyłączenie z ruchu sprężarek przy szybie II układ sprężonego powietrza zasilający urządzenia przyszybowe szybie II przełączony został na zasilanie ze sprężarek zainstalowanych przy szybie I. 

Przyczyną pożaru był prawdopodobnie wyciek z układu chłodzenia oleju sprężarki na rurociąg tłoczny sprężonego powietrza przed chłodnicą powietrza.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice w części dotyczącej eksploatacji sprężarki śrubowej typu S75UG oraz określił warunki wznowienia ruchu tego urządzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry