godło Polski
PL EN

19_02_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 9 marca 2021 r.

INFORMACJA Nr 1s/2021/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na wdarciu zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej oraz wypadku śmiertelnego (któremu uległ pracownik oddziału górniczego G3-Z, lat 33, pracujący w górnictwie 8 lat i 2 miesiące), zaistniałych w dniu 19 lutego 2021 r. około godziny 2230 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit w Bieruniu Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Niebezpieczne zdarzenie oraz wypadek śmiertelny zaistniały w chodniku taśmowym do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). W wyrobisku o nachyleniu do 4o, szerokości 4,2 m i wysokości 3,0 m eksploatowano dozownik D4 oraz przenośnik T5 o szerokości taśmy 1400 mm, stanowiące elementy układu transportu urobku ze zbiornika skarpowego Z-3, którego długość wynosiła 33 m, szerokość 6,6 m, wysokość 18 m, a jego pojemność mieściła 1400 Mg urobku. Zbiornik wykonano w obudowie betonowej z zsuwnią o konstrukcji stalowej (wylot zbiornika), z urządzeniem zamykającym. Jako zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym w zbiorniku Z-3 zainstalowano stałe urządzenie gaśnicze.

W dniu 19 lutego 2021 r. dyspozytor ruchu zakładu górniczego zaobserwował, że w godzinach od 1709 do 1828 na „Dynamicznej tablicy synoptycznej - Zefir”, sygnalizowane było zadziałanie stałego urządzenia gaśniczego w zbiorniku skarpowym Z-3. Około godziny 1740, z nieokreślonych przyczyn, miało miejsce niekontrolowane wdarcie zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej ze zbiornika skarpowego Z-3 do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). Urządzenia układu transportu urobku eksploatowane w wyrobisku zostały unieruchomione w wyniku tego zdarzenia.

W dniu 19 lutego 2021 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1800 osoba dozoru ruchu górniczego oddziału odstawy urobku GTU2-Z - sztygar zmianowy, skierowała do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m) siedmiu pracowników, w tym górnika oddziału G3-Z, w celu usunięcia zalegającego urobku, który uniemożliwiał uruchomienie przenośnika T5. Około godziny 2230 nastąpiło kolejne, niekontrolowane wdarcie zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej ze zbiornika skarpowego Z-3 do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). Struga gwałtownie przemieszczającej się mieszaniny pochwyciła pracujących pracowników. Sześciu z nich wydostało się z wyrobiska, a górnik oddziału G3-Z został przysypany urobkiem. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano dyspozytora ruchu zakładu górniczego, a następnie została podjęta akcja ratownicza w celu wydostania górnika spod warstwy urobku. W trakcie prowadzonej akcji, w której brało udział 9 zastępów ratowników górniczych, w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 245 odnaleziono ciało górnika. Lekarz wezwany na miejsce zdarzenia o godzinie 300 stwierdził zgon oraz wystawił opinię: „zgon pracownika najprawdopodobniej w wyniku uduszenia przez przysypanie urobkiem. Akcja serca nieobecna, oddech nieobecny, tętno na tt. szyjnej nieobecne, źrenice sztywne, bez reakcji na światło, odruch rogówkowy nieobecny”.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie górnika przez strugę zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej w trakcie jej niekontrolowanego wdarcia ze zbiornika skarpowego do chodnika, w następstwie czego górnik został przysypany urobkiem.

W związku z zaistniałym wypadkiem w dniu 20 lutego 2021 r., Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których:

wstrzymał:

  1. eksploatację zbiornika skarpowego Z-3, do czasu możliwości przeprowadzenia oględzin wysypu ze zbiornika i rejonu stacji zwrotnej przenośnika T5,
  2. prowadzenie robót w chodniku taśmowym do podszybia szybu nr III na poziomie II (500 m), za wyjątkiem prac związanych z usunięciem zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej, zalegającej na spągu chodnika taśmowego do podszybia szybu nr III na poziomie II (500 m) pod trasą przenośnika T5, przy jednoczesnym zapewnieniu braku możliwości wypływu urobku zgromadzonego w zbiorniku

oraz nakazał zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry