19_02_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 27 października 2021 r.

INFORMACJA Nr 1s/2021/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na wdarciu zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej oraz wypadku śmiertelnego (któremu uległ pracownik oddziału górniczego G3-Z, lat 33, pracujący w górnictwie 8 lat i 2 miesiące), zaistniałych w dniu 19 lutego 2021 r. około godziny 2230 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit w Bieruniu Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Niebezpieczne zdarzenie oraz wypadek śmiertelny zaistniały w chodniku taśmowym do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). W wyrobisku o nachyleniu do 4o, szerokości 4,2 m i wysokości 3,0 m eksploatowano dozownik D4 oraz przenośnik T5 o szerokości taśmy 1400 mm, stanowiące elementy układu transportu urobku ze zbiornika skarpowego Z-3, którego długość wynosiła 33 m, szerokość 6,6 m, wysokość 18 m, a jego pojemność mieściła 1400 Mg urobku. Zbiornik wykonano w obudowie betonowej z zsuwnią o konstrukcji stalowej (wylot zbiornika), z urządzeniem zamykającym. Jako zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym w zbiorniku Z-3 zainstalowano stałe urządzenie gaśnicze.

W dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 1709 dyspozytor ruchu zakładu górniczego zaobserwował, że na „Dynamicznej tablicy synoptycznej - Zefir”, sygnalizowane było zadziałanie stałego urządzenia gaśniczego w zbiorniku skarpowym Z-3. Około godziny 1740, z nieokreślonych przyczyn, miało miejsce niekontrolowane wdarcie zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej ze zbiornika skarpowego Z-3 do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). Urządzenia układu transportu urobku eksploatowane w wyrobisku zostały unieruchomione w wyniku tego zdarzenia.

W dniu 19 lutego 2021 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1800 do czyszczenia z urobku chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m) zostało skierowanych siedmiu pracowników, w tym górnik oddziału G3-Z. Około godziny 2230 nastąpiło kolejne, niekontrolowane wdarcie zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej ze zbiornika skarpowego Z-3 do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II (500 m). Struga gwałtownie przemieszczającej się mieszaniny pochwyciła pracujących pracowników. Sześciu z nich wydostało się z wyrobiska, a górnik oddziału G3-Z został przysypany urobkiem. O zaistniałym zdarzeniu poinformowano dyspozytora ruchu zakładu górniczego, a następnie została podjęta akcja ratownicza w celu wydostania górnika spod warstwy urobku. W trakcie prowadzonej akcji, w której brało udział 9 zastępów ratowników górniczych, w dniu 20 lutego 2021 r. o godzinie 245 odnaleziono ciało górnika. Lekarz wezwany na miejsce zdarzenia o godzinie 300 stwierdził zgon oraz wystawił opinię: „zgon pracownika najprawdopodobniej w wyniku uduszenia przez przysypanie urobkiem. Akcja serca nieobecna, oddech nieobecny, tętno na tt. szyjnej nieobecne, źrenice sztywne, bez reakcji na światło, odruch rogówkowy nieobecny”.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia było wytworzenie w zbiorniku skarpowym Z-3 zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej i jej nagłe uwolnienie do chodnika taśmowego do podszybia szybu III na poziomie II. Przyczyna ta była wynikiem uruchomienia stałego urządzenia gaśniczego w zbiorniku.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie górnika przez strugę zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej, w trakcie jej niekontrolowanego wdarcia ze zbiornika skarpowego Z-3 do chodnika taśmowego po podszybia szybu III na poziomie II, w następstwie czego górnik znalazł się pod zawodnionym urobkiem. Do wypadku mogło się przyczynić wykonywanie prac w chodniku taśmowym do podszybia III na poziomie II przy braku przekazania informacji o aktualnym stanie zagrożenia.

W związku z zaistniałym wypadkiem w dniu 20 lutego 2021 r., Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których:

wstrzymał:

  1. eksploatację zbiornika skarpowego Z-3, do czasu możliwości przeprowadzenia oględzin wysypu ze zbiornika i rejonu stacji zwrotnej przenośnika T5,
  2. prowadzenie robót w chodniku taśmowym do podszybia szybu nr III na poziomie II (500 m), za wyjątkiem prac związanych z usunięciem zawodnionej mieszaniny węglowo-kamiennej, zalegającej na spągu chodnika taśmowego do podszybia szybu nr III na poziomie II (500 m) pod trasą przenośnika T5, przy jednoczesnym zapewnieniu braku możliwości wypływu urobku zgromadzonego w zbiorniku

oraz nakazał zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry