19_08_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 22 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJA Nr 33/2021/EW

o wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, do którego doszło w dniu 19 sierpnia 2021 r. ok. godz. 1550, w KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Do wypadku elektromontera doszło w dniu 19 sierpnia 2021 r. na zmianie II WSP przy rozruszniku stycznikowym 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o nr fabrycznym 213/12 (dalej „rozrusznik”) zabudowanym w pasie P-24 między komorami K-16 i K-17, w polu SI-XI/5 oddziału górniczego G-54, na poziomie 1000 m. Pozostający w dyspozycji sztygara górniczego zmiany II dwaj elektromonterzy mieli za zadanie m.in. utrzymywać zasilanie 500 V maszyn i urządzeń w rejonie przodków komór K-1÷K-32. Między 1530 a 1550 jeden z elektromonterów, znajdujący się przy rozdzielnicy w pasie P-24 między K-16 a K-17,zauważył, że w rozruszniku 500 V nie było szyby wziernika oraz osłony w zewnętrznym gnieździe 125 A odpływu nr 1oraz dławika odpływu nr 2. Dźwignią zewnętrzną rozłącznika wyłączył napięcie w rozruszniku i otworzył zewnętrzną osłonę unosząc ją do góry. Zauważył, że osłona części przyłączeniowo-przelotowej rozrusznika, pod którą znajdują się będące pod napięciem 500 V szynoprzewody zasilające rozłącznika rozrusznika , była przesunięta - brak było kompletu śrub mocujących. Elektromonter bez wyłączenia napięcia podczas przesuwania osłony do pierwotnej pozycji doprowadził do zwarcia szynoprzewodów zasilających rozłącznik rozrusznika 500 V i powstanie łuku elektrycznego doznając oparzenia rąk i twarzy. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez sztygara górniczego, poszkodowany został przetransportowany pod szyb SW-1 i wydany na powierzchnię. Po opatrzeniu w punkcie pierwszej pomocy został odwieziony karetką pogotowia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, z którego, po udzieleniu dalszej pomocy, został przewieziony do Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli. 

Przyczyną wypadku było oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego spowodowanego zwarciem na będących pod napięciem 500 V szynoprzewodach zasilających rozłącznik rozrusznika.

Do powstania wypadku przyczyniły się:

  • wykonywanie pracy przy urządzeniu będącym pod napięciem 500 V, bez uprzedniego wyłączenia napięcia, a także bez upewnienia się o braku napięcia,
  • nieprawidłowo zabudowana osłona części przyłączeniowo-przelotowej rozrusznika,
  • eksploatowanie rozrusznika w niewłaściwym stanie technicznym.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu:

  • wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji rozrusznika 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o nr fabrycznym 213/12, do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. rozrusznika na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • nakazał przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego rozrusznika 500 V typu RS-05.4/4/N1/U/RS-2/S o nr fabrycznym 213/12 oraz jej wpływu na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry