godło Polski
PL EN

19.02.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gem-20/2009

Katowice, dnia 25.02.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2009 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 19 lutego 2009r. około godziny 1530 w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, któremu uległ górnik, pracownik oddziału zbrojeń i likwidacji PZL-2, lat 38, pracujący w górnictwie 20 lat.

Wypadek zaistniał w przecince badawczej ściany 421c w pokładzie 418, w odległości około 8 m od skrzyżowania z chodnikiem III badawczym na poziomie 665 m. Pokład 418 zaliczony był do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i klasy B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Wyrobisko o wysokości 3,10 m i szerokości 6,05 m, wykonano w obudowie ŁPKO/V29/8, z opinką stropu i ociosów z siatek zgrzewanych. Na spągu zabudowany był tor jezdny o łącznej długości 1005 m, wykonany z segmentów o szerokości 900 mm, dla prowadzenia ruchu kolejki spągowej zębatej spalinowej typu KSZS-650/900/80S BECKER-WARKOP. Równolegle do trasy kolejki, po stronie ociosu wschodniego, ułożono trasę przenośnika ścianowego typu Longwall Joy AFC. Kolejka spągowa zabudowana i eksploatowana była na podstawie ,,Dokumentacji technicznej układu transportu materiałów i urządzeń”. Służyła do transportu materiałów dla ściany 421 w pokładzie 418 oraz elementów sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 12/23 POz dla zbrojenia przecinki badawczej 421c w oddziale KG-2.

W dniu 19.02.2009 r. na zmianie drugiej, trwającej od godziny 1200 do godziny 1930, sztygar oddziału KG-2 skierował dwóch górników, wyznaczając jednego z nich przodowym, do prowadzenia transportu materiałów ze stacji materiałowej SM-1 w przekopie I wentylacyjnym do stacji SM-2 w chodniku III badawczym w pokładzie 418. Operatorem kolejki był pracownik oddziału MD-5, upoważniony maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejki spągowej. Zadaniem zespołu było dotransportowanie drewnianych podkładów i stojaków typu SV do stacji SM-2. Po wykonaniu zadania przodowy z górnikiem usiedli na platformie od strony kabiny operatora, a maszynista po uruchomieniu kolejki, rozpoczął jazdę w kierunku stacji SM-1. Około godziny 1530 pracownik, kiedy kolejka znajdowała się w przecince badawczej ściany 421c, spadł z platformy transportowej i został dociśnięty do spągu krawędzią boczną drugiej platformy transportowej. Przodowy zeskoczył z platformy i krzycząc do maszynisty, spowodował zatrzymanie ruchu kolejki. Przybyły na miejsce wypadku zastęp ratowników, po przesunięciu trasy przenośnika ścianowego w kierunku wschodnim oraz dźwignięciu na wysokość około 15 mm drugiej platformy transportowej, uwolnił nieprzytomnego poszkodowanego. Na polecenie osoby dozoru ruchu oddziału KG-2, poszkodowany na noszach został umieszczony na platformie transportowej kolejki i przewieziony do przekopu I wentylacyjnego, gdzie przybyły lekarz stwierdził zgon. Po wydaniu na powierzchnię górnik został przewieziony do prosektorium przy Szpitalu Miejskim nr 1 w Mysłowicach.

Według dotychczasowych ustaleń, przyczyną wypadku było spadnięcie i przygniecenie górnika do spągu, będącą w ruchu platformą transportową kolejki spągowej, nieprzystosowanej do jazdy ludzi.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. Nakazał:
    • przed ponownym prowadzeniem transportu materiałów kolejką spągową zębatą spalinową typu KSZS-650/900/80S BECKER-WARKOP, doprowadzić wkład wtykowy dziesięciostykowy instalacji elektrycznej w sterowaniu ciągnika spalinowego kolejki, do stanu zgodnego z DTR.
  2. Zalecił:
    • ponownie przeszkolić pracowników oddziału zbrojeń i likwidacji PZL-2 z postanowieniami regulaminu transportu materiałów kolejką spągową zębatą spalinową typu KSZS-650/900/80S BECKER-WARKOP, w tym o bezwzględnym zakazie prowadzenia jazdy ludzi platformami zestawu transportowego kolejki,
    • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry