19.02.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.02.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 12/2009/EW

w sprawie zawału, zaistniałego w dniu 19.02.2009 r. o godz. 643 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zawał zaistniał w chodniku 2z badawczym w pokładzie 504 warstwa górna na poziomie 840 m. Pokład 504 o średniej grubości 7,25 m, zaliczono do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 504wg zalega warstwa łupku piaszczystego o grubości do 1,5 m, a następnie piaskowiec o grubości 24,0 m. Chodnik wykonano w 2007 roku, w obudowie typu ŁP10/V29/4/A z rozstawem co 0,75 m, stabilizowanej 8 rzędami rozpór stalowych. Opinkę odrzwi stanowiły siatki zgrzewane typu zaczepowego.

W dniu 19.02.2009 r., na zmianie rannej, zaplanowano wykonanie robót strzałowych w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej z chodnika 2z badawczego. W tym celu, w stropie wyrobiska odwiercono 7 otworów o średnicy 75 mm, w tym 4 o długości 25 m, 2 o długości 12 m i 1 o długości 40 m, do których załadowano łącznie 372 kg materiału wybuchowego emulsyjnego. O godzinie 643 odpalono jednocześnie wszystkie ładunki MW. W wyniku wykonanych robót strzałowych zaistniał wstrząs górotworu o energii rzędu 104J, zlokalizowany w zrobach ściany. Bezpośrednio po wykonanych robotach strzałowych zarejestrowano spadek przepływu powietrza w rejonie ściany oraz nastąpił zanik wskazań 3 czujników metanometrii automatycznej. Zastęp ratowniczy skierowany w celu kontroli rejonu stwierdził o godzinie 1010, że w chodniku 2z badawczym nastąpił zawał skał stropowych, na odcinku około 7,4 m. W związku z zaistniałym zawałem żaden z pracowników nie uległ wypadkowi.

Przyczyną zawału skał stropowych w chodniku 2z badawczym w pokładzie 504 warstwa górna była utrata stabilności i podporności obudowy wyrobiska po wykonywanych robotach strzałowych, w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej.

W związku z zaistniałym zawałem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

  1. wstrzymać eksploatację:
    a) pokładu 504 warstwa górna ścianą 003z, do czasu przywrócenia jej prawidłowego przewietrzania oraz funkcjonalności chodnika 2z badawczego w pokładzie 504 warstwa górna, stanowiącego wyjście ze ściany,
    b) przenośnika taśmowego typu Gwarek - 1000 nr kopalniany 10, do czasu usunięcia uszkodzeń przenośnika powstałych w wyniku zaistniałego zawału skał stropowych,
  2. zabezpieczyć dojścia do miejsca zawału powstałego w chodniku 2z badawczym w pokładzie 504 warstwa górna przed dostępem osób do tego nieupoważnionych,
  3. ustalić zasady kontroli stanu przewietrzania oraz kontroli zagrożeń naturalnych w rejonie ściany 003z w pokładzie 504 warstwa górna, zaopiniowane przez kopalniane zespoły do spraw zagrożeń naturalnych i zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  4. prace związane z usuwaniem zawału i przywracaniem funkcjonalności chodnika 2z badawczego w pokładzie 504 warstwa górna, prowadzić na podstawie dokumentacji przedstawiającej w sposób szczegółowy sytuację geologiczną i górniczą oraz zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  5. ewidencjonować oraz zabezpieczyć wszystkie elementy obudowy chodnikowej wytransportowane z miejsca powstałego zawału w chodniku 2z badawczym w pokładzie 504 warstwa górna, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry