19 05 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                                                                                                        Katowice, dnia 9 czerwca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 24/2015/EW

w sprawie wypadku ciężkiego (uraz gałki oka prawego) zaistniałego w dniu 19 maja 2015 r. około godz. 2110 w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w chodniku podścianowym ściany 1/I w pokładzie 385/2, któremu uległ górnik rabunkarz oddziału wydobywczego G-5, lat 29, pracujący w górnictwie 6 lat i 3 miesiące.

Chodnik o wysokości 4,15 m i szerokości 5,5 m wykonano w obudowie siedmioelementowej typu ŁPSC 12/S7 z kształtownika V36, w rozstawie co 0,75 m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, z opinką wykonaną z siatek łańcuchowo – zaczepowych.

W dniu 19 maja 2015 r. na zmianie trzeciej (trwającej od godziny 1830 - 200) sztygar zmianowy skierował do prac związanych z rabowaniem łuków ociosowych przed frontem ściany oraz wzmacnianiem podciągu stalowego zabudowanego w oknie ściany, stojakami SHC, zespół trzech pracowników (dwóch pracowników z kwalifikacjami górnika i jeden z kwalifikacjami górnika rabunkarza co było zgodne z obowiązującą instrukcją zakładową).

Po wyrabowaniu 2 łuków ociosowych przed frontem ściany, przodowy w celu rozparcia stojaków SHC  rozciągnął przewód hydrauliczny o średnicy 10 mm składający się z 2-ch połączonych przewodów odpowiednio o długości 10 m i 2,5 m wpiętych do zaworu redukcyjnego nastawianego na ciśnienie 11MPa i zabudowanego na sekcji nr 1 obudowy ścianowej. Następnie połączył krótszy z przewodów z pistoletem zasilającym typu GB-2 i skierował się do ściany w celu otwarcia zaworu odcinającego. Aby nie przechodzić przez przenośnik i wnękę poszkodowany poprosił znajdującego się w ścianie przy sekcji nr 1 sztygara o otwarcie zaworu odcinającego na zasilaniu pistoletu. Po otwarciu zaworu, przewody hydrauliczne połączone za pomocą złączki gniazdowej „Stecko” - bez zastosowania  przetyczki, pod wpływem ciśnienia, rozłączyły się, a biczująca końcówka uderzyła przodowego w prawe oko.

Sanitariusz oddziałowy opatrzył oko poszkodowanemu, a następnie przetransportowano go na podszybie i wydano na powierzchnię. Po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej w gabinecie zabiegowym, poszkodowany został przewieziony do Kliniki Okulistycznej w Lublinie.

Z karty informacyjnej wystawionej przez Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie wynika, że u poszkodowanego nastąpiło pęknięcie gałki ocznej z wypadnięciem tkanki OP i złamanie dolnej ściany oczodołu prawego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku  było:

  1. Uderzenie poszkodowanego w okolice oka prawego biczująca końcówką przewodu hydraulicznegoo średnicy 10 mm lub wypływającą emulsją wodno – olejową z tego przewodu, zasilanego ciśnieniem 11 MPa.
  2. Podanie ciśnienia na przewód hydrauliczny o średnicy 10 mm, przeznaczony do zasilania pistoletów do stojaków SHC, składający się z 2-ch połączonych przewodów o długości 10 m i 2,5 m, za pomocą złączki gniazdowej „Stecko” bez zastosowania przetyczki co spowodowało samoczynne rozłączenie przewodów i efekt biczowania przewodu zasilającego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie nakazał:

  1.  Przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników zatrudnianych w zakładzie górniczym z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu z wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych.
  2. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry