19 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                   

 Katowice, dnia 11 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 12/2019śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 19.06.2019 r., o godzinie 945, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w rejonie przebudowy objazdu szybu Wacław na poziomie 665 m, któremu uległ sztygar zmianowy Górniczego Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o., sp. k., lat 52, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w objeździe szybu Wacław na poziomie 665 m, w przodku prowadzonej przebudowy. Wyrobisko o wysokości około 3,5 m, szerokości około 5,6 m oraz średnim nachyleniu około 00, wykonane było w skale płonnej, w górotworze nieskłonnym do tąpań, w obudowie typu ŁP10/V32/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły okładziny żel-bet. Przebudowa wyrobiska w rejonie skrzyżowania z przekopem I wentylacyjnym na poziomie 665 m, polegała na wymianie istniejącej obudowy, na obudowę typoszeregu ŁP/V36 skrzyżowania portalowego. Urabianie calizny prowadzono za pomocą materiału wybuchowego. Urobek ładowany był ręcznie do wozów kolei podziemnej. Wyrobisko przewietrzane było opływowym prądem powietrza. Do dnia 19.06.2019 r. przebudowano około 2,5 m wyrobiska. W dniu 19.06.2019 r. na zmianie pierwszej, rozpoczynającej się o godzinie 600, w przodku przebudowy objazdu szybu Wacław na poziomie 665 m zatrudnionych było pięciu pracowników firmy: Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o., sp. k., których zadaniem było wybieranie urobku oraz zabudowa łuku ociosowego po stronie południowo-zachodniej. Prace nadzorował sztygar zmianowy GPRS HYDROKOP Sp. z o.o., sp. k. O godzinie 945, w trakcie kontroli miejsca pracy przez sztygara zmianowego, w przodku przebudowy, po stronie ociosu południowo-zachodniego, ze stropu odspoiła się bryła kamienia i uderzyła sztygara w głowę, który stracił przytomność. Pracownicy zatrudnieni w przodku rozpoczęli reanimację poszkodowanego oraz przetransportowali go szybem Wacław na powierzchnię. Na zrębie szybu reanimację poszkodowanego przejął lekarz, który o godzinie 1058 stwierdził zgon pracownika.

Prawdopodobną przyczyną wypadku śmiertelnego, było uderzenie sztygara zmianowego w głowę, bryłą skalną odspojoną z niezabezpieczonego stropu, w przodku prowadzonej przebudowy objazdu szybu Wacław na poziomie 665 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. wstrzymać roboty związane z przebudową objazdu szybu Wacław na poziomie 665 m, do czasu:

  • dokonania obrywki czoła przebudowy,
  • wypełnienia pustych przestrzeni pomiędzy obudową, a wyłomem wyrobiska, na odcinku około 2,7 m na południe od czoła przebudowy,
  • wzmocnienia obudowy przed frontem przebudowy, w sposób ustalony w technologii,
  • uzupełnienia rozpór stabilizujących oraz elementów opinki obudowy w miejscu rozpoczęcia przebudowy,
  • wyposażenia rejonu przebudowy w łom o długości, gwarantującej bezpieczne wykonanie obrywki górotworu oraz elementy podwieszanego pomostu roboczego, zgodnie z ustaleniami technologii,
  • zawieszenia tablic ostrzegawczych na drogach dojściowych do przodka przebudowy w sposób ustalony w technologii,

2. zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 19.06.2019 r., o godzinie 945.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry