19.07.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 26.07.2010 r.

INFORMACJA Nr 46/2010/EW

w sprawie awarii górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „B” szybu „V”, zaistniałej w dniu 19 lipca 2010 r. około godziny 1450 w zakładzie górniczym Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Górniczy wyciąg szybowy zainstalowany w przedziale „B” szybu „V” wyposażony jest w dwie skipoklatki. Ciągnienie urobku prowadzone jest z poziomu 1045 m z prędkością 10 m/s. Dwusilnikowa maszyna wyciągowa typu 4L-4250/2 x 2400 jest sterowana ręcznie lub automatycznie.

W trakcie prowadzenia wydobycia przy sterowaniu automatycznym, maszynista wyciągowy zauważył w końcowej fazie rozruchu maszyny wyciągowej silny błysk pod osłoną silnika M1. Maszynista zareagował przerywając obwód bezpieczeństwa, w wyniku czego ruch wyciągu został zatrzymany w momencie, gdy pełny skip znajdował się na głębokości ok. 980 m.

Po zdjęciu osłony silnika wyciągowego od strony sprzęgła silnika (bębna pędnego maszyny wyciągowej) ustalono w czasie przeprowadzonych oględzin, że przyczyną zaistniałego zdarzenia było uszkodzenie połączenia w obrębie uzwojenia kompensacyjnego silnika wyciągowego – nadpalenie jednego pręta kompensacyjnego oraz dwóch szyn szeregowań w/w pręta od strony sprzęgła silnika.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor UGBKUE wydał decyzję, w której nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „B” szybu „V”.

Jednocześnie określił warunki wznowienia ruchu górniczego wyciągu szybowego:

Wznowienie ruchu górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale „B” szybu „V” może nastąpić po usunięciu skutków awarii na podstawie zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego w oparciu o wyniki odbiorów technicznych i przeprowadzonych badań.

Pracownicy serwisu Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A. w Dąbrowie Górniczej dokonali wyeliminowania uszkodzonej części pręta kompensacyjnego poprzez skrócenie uszkodzonego zezwoju – wykonano obejście zezwoju. Dokonano pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń silnika oraz przeprowadzono z wynikiem pozytywnym próby obciążeniowe silnika.
Ruch górniczego wyciągu szybowego po przeprowadzeniu odbioru technicznego wznowiono w dniu 20 lipca 2010 r. ok. godziny 500, z zaleceniem prowadzenia okresowego (co 4 godziny) monitoringu temperatury obejścia zezwoju wykonanego przez serwis oraz podstawowych parametrów elektrycznych silnika wyciągowego w warunkach jazdy ustalonej. Zalecono bezzwłoczną naprawę silnika poprzez odtworzenie uzwojenia kompensacyjnego zgodnie z jego dokumentacją techniczną. Do czasu realizacji naprawy silnika wstrzymano prowadzenie jazdy ludzi wyciągiem szybowym.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry