19 09 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                          

Katowice, dnia 23 września 2016 r.

INFORMACJA Nr 44/2016/EW

w sprawie wypadku – urazu kręgosłupa – zaistniałego w dniu 19 września 2016 r., około godziny 750, w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach, w ścianie 161 w pokładzie 315 na poziomie VI (556 m), któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G 2, lat 48, pracujący w górnictwie 19 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie 161 o wysokości około 2,2 m, eksploatowanej w pokładzie 315 i wyposażonej w 164 sztuki obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-14/34-2x3620, ścianowy przenośnik zgrzebłowy typu PSZ-850/2x400 NOWOMAG oraz kombajn typu FS-400/3,3. Pokład 315 w rejonie ściany 161 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 19.09.2016 r. – na zmianie V z dnia 18.09.2016 r. rozpoczynającej się o godziny 130 sztygar zmianowy oddziału wydobywczego G 2 skierował do ściany 161 dziesięciu pracowników, celem prowadzenia wydobycia. Około godziny 700, podczas urabiania calizny w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanych nr 163 i 164, doszło do lokalnego opadu skał nad sekcjami obudowy i. Nad sekcjami powstała pustka o głębokości do 0,7m. Około godziny 730 ukończono urabianie calizny i rozpoczęto zabezpieczanie drewnem powstałej pustki. W trakcie tych prac, około godziny 750, ze stropu odspoiła się bryła kamienia o wymiarach około 0,4x0,3x0,3 m, która uderzyła górnika, stojącego pomiędzy ociosem ściany a przenośnikiem ścianowym. Górnik doznał stłuczenia kręgosłupa i pleców oraz zdarcia naskórka części lędźwiowej.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez przebywających w ścianie pracowników i sanitariusza, poszkodowany na noszach został przetransportowany do przykopalnianego punktu opatrunkowego, gdzie pomocy udzielił mu lekarz. Następnie poszkodowany został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika, przebywającego pomiędzy przenośnikiem ścianowym a ociosem ściany, bryłą kamienia o wymiarach około 0,4x0,3x0,3 m, odspojoną z niezabezpieczonego stropu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego PG SILESIA Sp. z o.o. KWK Silesia w Czechowicach – Dziedzicach, w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 315 ścianą 161, do czasu uzupełnienia opinki i wykładki ociosu północnego w chodniku kierunkowym 1a, w sposób zgodny z projektem technicznym i zapewniający jej odpowiednią podporność i stabilność.
  2. Zweryfikować ustalenia projektu technicznego i technologii w zakresie metod bezpiecznego wykonywania prac w miejscu lokalnego opadu skał stropowych.
  3. Przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania robót w ścianie 161 w pokładzie 315, związanych z zabezpieczaniem stropu w miejscu opadu skał stropowych.
  4. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry