19 09 2017

    Wyższy Urząd Górniczy                                                                        

Departament Warunków Pracy

               i Szkolenia

   Katowice, dnia 21 września 2017 r.

INFORMACJA Nr 48/2017/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 19.09.2017 r. o godzinie 540, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wujek w Katowicach ruch Wujek, w ścianie IVL w pokładzie 405 w polu L na poziomie 680 m, któremu ulegli dwaj pracownicy oddziału maszynowego MD-1.

 Wypadek zaistniał w ścianie IVL w pokładzie 405 w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej o numerze 95. Ściana o wysokości do 3,4 m, wyposażona była w 46 sztuk sekcji obudowy typu FRS – 16/37 2 x 2810-1, 5 sztuk sekcji obudowy typu FRS – 16/37 2 x 2810-2, 67 sztuk sekcji obudowy typu BW 15/37 POz, przenośnik zgrzebłowy typu Rybnik 850 i kombajn ścianowy typu KGE-750F. W dniu 18.09.2017 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2400, w rejon ściany IVL skierowanych zostało 41 pracowników, w tym 18 z oddziału górniczego KG-1 oraz 4 z oddziału maszynowego MD-1. Sztygar zmianowy oddziału maszynowego MD-1 wyznaczył dwóch ślusarzy do wymiany osłony czoła ściany w jednej z szeregu niesprawnych  sekcji obudowy zmechanizowanej, tj. w sekcji nr 95. Około  godziny 540, w rejonie wykonywanych prac przez dwuosobową brygadę ślusarzy, nastąpiło odspojenie się węgla z niezabezpieczonego ociosu ściany, w wyniku czego 3 bryły węgla o wymiarach 1,2 m x 0,7 m x 0,5 m, 1,4 m x 0,7 m x 0,5 m oraz 0,6 m x 0,8 m x 0,3 m, wraz z rumoszem węglowym,  uderzyły i przysypały pracowników wykonujących wymianę osłony czoła ściany. Pozostali pracownicy zatrudnieni w ścianie uwolnili przysypanych i udzielili im pierwszej pomocy.

W wyniku zdarzenia jeden pracownik doznał stłuczenia głowy, rany tłuczonej głowy i lewego ucha oraz urazu prawego podudzia i stopy. Drugi z pracowników doznał stłuczenia głowy, rany tłuczonej prawego ucha oraz urazu prawego stawu kolanowego ze zwichnięciem rzepki. Poszkodowani zostali wytransportowani na noszach poza rejon prowadzonych prac, przewiezieni spalinową kolejką spągową oraz wozem sanitarnym pod szyb Lechia i wytransportowani na powierzchnię. Jeden z pracowników został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 św. Barbary w Sosnowcu, a drugi z pracowników do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 – Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach -Ochojcu.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie i przysypanie dwóch ślusarzy bryłami węgla oraz rumoszem węglowym, odspojonymi z niezabezpieczonego ociosu ścianowego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać prowadzenie prac związanych z wymianą osłony czoła ściany w sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS – 16/37 2 x 2810-1 o numerze kopalnianym 95, do czasu dokonania organizacji prac zgodnie z ustaleniami „Technologii wymiany osłony czoła ściany w sekcji obudowy zmechanizowanej typu FRS – 16/37 2 x 2810-1, FRS – 16/37 2 x 2810-2 oraz BW 15/37 POz, w ścianie IVL pokład 405” oraz wykonania zabezpieczenia stropu i ociosu ściany w rejonie sekcji o numerze kopalnianym 95, w sposób zgodny z instrukcją kopalnianą.
  2. Wstrzymać eksploatację pokładu 405 ścianą IVL w polu L na poziomie 680m, do czasu doprowadzenia obudowy zmechanizowanej typu FRS – 16/37 2 x 2810-1, FRS – 16/37 2 x 2810-2 oraz BW 15/37 POz, w ścianie IVL do stanu zgodnego z DTR producenta.
  3. Przed wznowieniem eksploatacji w ścianie IVL, przeprowadzić komisyjny odbiór stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej zabudowanych w ścianie, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  4. Ponownie przeszkolić osoby dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych przy wymianie elementów obudowy zmechanizowanej zabudowanej w ścianie IVL, w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania tych prac oraz zabezpieczenia ociosu węglowego w miejscu wykonywania prac.
  5. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry