19 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                          

 Katowice, dnia 26 października 2015r.

      

 

INFORMACJA Nr 58/2015/EW 

o pożarze ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805, zaistniałym w dniu   19.10.2015 r., o godz. 028, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie.

Pożar ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805, miał miejsce w chodniku oponowym W74E3 pomiędzy przecinkami P-69 i P-70, na poziomie 740 m. Ładowarka została wyprodukowana w 2012 r. przez DFM ZANM-LEGMET Sp. z o. o. (obecnie KGHM ZANAM) w Polkowicach.  W dniu 19.10.2015 r. na zmiennie IV, trwającej od godz. 2230 do godz. 600, po pobraniu ładowarki z miejsca wymiany maszyn w przecince P-59 chodnika W74E3, operator pojechał chodnikiem oponowym W74E3, udając się do miejsca pracy w oddziale górniczym G-4. Podczas jazdy, zbliżając się do przecinki P-69 zauważył dymy, a następnie ogień wydobywający się z przedziału silnika spalinowego ładowarki. Zatrzymał ładowarkę i po wyłączeniu silnika, ręcznie uruchomił inicjator stałej instalacji gaśniczej zabudowany w kabinie operatora. Widząc, że uruchomienie stałej instalacji gaśniczej nie spowodowało ugaszenia ognia, przystąpił do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym. Mimo użycia gaśnic, operatorowi nie udało się ugasić ognia. Korzystając z łączności systemu DOTRA, powiadomił o pożarze dyspozytora górniczego kopalni, który wyznaczył strefę zagrożenia i poprzez dyspozytorski system łączności i alarmowania STAR-DOTRA nadał sygnały alarmowe o wycofywaniu załogi ze strefy zagrożenia oraz wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. Załoga wycofała się samodzielnie do wyznaczonych punktów zbornych, nikt nie został poszkodowany, nie użyto również aparatów ucieczkowych. O godz. 050 ratownicy udali się na miejsce pożaru, gdzie przystąpili do aktywnego gaszenia pożaru. W akcji pożarowej naprzemiennie brały udział trzy zastępy z JRGH oraz jeden zastęp O/ZG „Lubin”. Po ugaszeniu pożaru, skontrolowaniu składu atmosfery kopalnianej analizatorami gazów oraz warunków klimatycznych
i otrzymaniu pozytywnych wyników, kierownik akcji ratowniczej zakończył o godz. 353 prowadzoną akcję.

Podczas przeprowadzonych w dniu 19.10.2015 r. oględzin miejsca pożaru stwierdzono, że w miejscu pożaru, wysokość wyrobiska wynosiła ok. 4,0 m, a jego szerokość ok. 6,2 m. Pod stropem po ociosach prowadzone były kable i przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne, a pod stropem przy ociosie północno-wschodnim zabudowany był rurociąg wody przepłuczkowej o średnicy 225 mm. Pożar spowodował zniszczenie obudowy wyrobiska, zniszczenie struktury skał stropowych i ociosowych oraz opadnięcie ze stropu brył skalnych o różnych wymiarach, a także zniszczenie zewnętrznych izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych oraz przewodów teletechnicznych. Szczegółowe oględziny spalonej ładowarki oraz ustalenie przyczyn pożaru, przeprowadzone zostało w dniu 21.10.2015 r., po przetransportowaniu jej w bezpieczne miejsce.

Wstępnie ustalono, ze przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne zerwanej wiązki przewodów elektrycznych spowodowane przez urwany wał napędowy i zapalenie się oleju hydraulicznego wydostającego się pod ciśnieniem z uszkodzonej, przez wał, obudowy przekładni hydrokinetycznej.

Do pożaru przyczyniło się zerwanie się śrub zabezpieczających sworzeń kołyski od strony silnika spalinowego i jego wysunięcie się w kierunku silnika, co skutkowało przemieszczeniem się kołyski do góry i urwanie wału napędowego pomiędzy skrzynią biegów a przekładnią hydrokinetyczną oraz uszkodzenie obudowy przekładni hydrokinetycznej,
w której znajdował się olej pod ciśnieniem.

 W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej:

  • eksploatacji chodnika oponowego W74E3, od przecinki P-68 do przecinki P-70, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska (stanu obudowy, ociosów oraz stateczności stopu), na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz usunięcia zagrożenia spowodowanego zniszczeniem struktury skał stropowych
    i ociosowych w wyrobisku przez zaistniały pożar, a także doprowadzenia stanu wyrobiska do zgodności z obowiązującymi przepisami i uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu powyższego chodnika wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” w Lubinie,
  • eksploatacji kabli i przewodów elektrycznych zabudowanych od przecinki P-69 do przecinki P-70 w chodniku oponowym W74E3, do czasu doprowadzenia ich do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową, dokonania odbioru technicznego oraz uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie ich do ruchu,
  • eksploatacji kołowej ładowarki typu LKP-0805c o numerze zakładowym 52, do czasu przemieszczenia jej do wyznaczonego miejsca, do czasu przeprowadzenia oględzin,

oraz nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia ładowarki LKP-0805c o numerze zakładowym 52, z chodnika oponowego W74E3 pomiędzy przecinkami P-69 i P-70, do wyznaczonej miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oględzin skutków pożaru ładowarki i ustalenia jego przyczyn.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

  

do góry