godło Polski
PL EN

19 11 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

  Katowice, dnia  27  listopada 2018 r.

INFORMACJA Nr 77/2018/EW 

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 19 listopada 2018 r., o godz. 2130 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ górnik oddziału G1-K, lat 34, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek miał miejsce w chodniku 6b na poziomie 850 m, przyścianowym ściany nr 6 w pokładzie 408/1. Pokład 408/1 o grubości od 1,4 m do 2,1 m i nachyleniu od 12° do 23°, nieskłonny do tąpań, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I i II stopnia zagrożenia wodnego. Ściana nr 6 o długości około 250 m i wysokości do 2,1 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami 6a i 6b w pokładzie 408/1. Ściana wyposażona została w 154 sekcje liniowe typu Glinik-08/29-POz.W2, 6 sekcji skrajnych typu Glinik-08/29-POz.W2 ze stropnicą BSN oraz 2 sekcje typu Glinik-08/29-POz.W2/BSN. Urabianie w ścianie prowadzono kombajnem typu Famur FS 400 współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu Rybnik 850 z wysypem bocznym. Urobek z przenośnika ścianowego transportowano na przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu PZP-Kobra, a następnie na przenośnik taśmowy typu Gwarek 1000/Gwarek 1200/Knurów nr kopalniany 9, zabudowany w chodniku 6b. W rejonie przesypu przenośnika typu PZP-Kobra na przenośnik taśmowy, po stronie ociosu północno-wschodniego, zabudowany był pulpit sterowniczy przenośnika zgrzebłowego podścianowego.

W dniu 19 listopada 2018 r., na zmianie „E” rozpoczynającej się o godzinie 1600, sztygar zmianowy oddziału G1-K skierował do ściany nr 6 zespół 14 pracowników, w tym górnika do obsługi przenośnika zgrzebłowego typu PZP-Kobra. Do obsługi urządzeń elektroenergetycznych w rejonie tej ściany skierowany został także elektromonter oddziału ED1-K. Około godziny 2130 w czasie prowadzonego wydobycia w ścianie, elektromonter idąc chodnikiem 6b zauważył obok pulpitu sterowniczego przenośnika zgrzebłowego typu PZP-Kobra, siedzącego na spągu i trzymającego się za głowę górnika oddziału G1-K. Elektromonter zauważył, że z lewego ucha górnika wypływa krew i po udzieleniu mu pierwszej pomocy powiadomił o wypadku pracowników zatrudnionych w rejonie ściany. Pracownicy przystąpili do transportu na noszach poszkodowanego w kierunku szybu „Paweł” na poziomie 850 m. Podczas transportu pod ziemią przytomnemu poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielił lekarz i po wytransportowaniu na powierzchnię, górnik przewieziony został karetką pogotowia do Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Według pierwszej opinii lekarskiej z dnia 20 listopada 2018 r., poszkodowany doznał ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem kości czaszki i ostrym krwiakiem nadtwardówkowym i podtwardówkowym. W kolejnej opinii lekarskiej z dnia 21 listopada 2018 r., zapisano: „doznał złamania wieloodłamowego kości czaszki z krwiakiem nadtwardówkowym”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o wypadku został powiadomiony w dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 600.

Skutkiem wypadku ciężkiego górnika był uraz głowy, doznany z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn i okoliczności prawdopodobnie podczas prac związanych z obsługą przenośnika zgrzebłowego – podścianowego typu PZP-Kobra.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry