19 11 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                            

   Katowice, dnia 26 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 78/2019/EW

w sprawie pożaru przenośnika ciągu węglowego DW-6 oraz stacji napędowej DW-7 zaistniałego w dniu 19 listopada 2019 roku  ok. godziny 435 , w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A. – odkrywka „Drzewce”.

W dniu 18 listopada 2019 r., na zmianie III trwającej od godz. 2200 do 600, prowadzono urabianie pokładu węgla brunatnego na O/„Drzewce”. Urabianie i odstawa urobku odbywała się w układzie KTZ (koparka-taśmociąg-zwałowarka), który składał się z koparki typu Rs560 współpracującej z przenośnikiem DW-7 i dalej ciągiem przenośników węglowych DW-6 - DW-1do załadowni.

Przenośnik taśmowy DW-6 typu B-1600 posiadał długość 300 m i zmontowany był z 47 sztuk członów powtarzalnych konstrukcji typu B-1600. Każdy człon konstrukcyjny przenośnika wyposażony był w pięć zestawów górnych krążników oraz w jeden zestaw krążników dolnych typu „V”, których bieżnia wykonana była z pierścieni poliuretanowych. Przenośnik wyposażony był w taśmę typu ST 2500-14/7-D+A1-1600 (zbrojoną linkami stalowymi) o szerokości 1600 mm, której prędkość przesuwu wynosiła 5,24 m/s.

Od godz. 2200 układ KTZ był na ruchu, z przerwami na podstawianie składów kolejowych, a urabiany węgiel brunatny był transportowany na załadownię. Z uwagi na oczekiwanie na skład kolejowy, o godz. 348 został wstrzymany układ KTZ, co spowodowało także zatrzymanie przenośnika DW-6 i DW-7. Około godz. 435 dyspozytor odkrywki Drzewce zauważył na monitoringu pożar przenośnika taśmowego DW-6 przy stacji zwrotnej. Dyspozytor natychmiast powiadomił zakładową straż pożarną, osoby kierownictwa i dozoru odkrywki, w tym sztygara zmianowego oddziału elektrycznego wydając polecenie wyłączenia napięcia w układzie KTZ ciągu węglowego. Powiadomiony sztygar zmianowy oddziału górniczego DRG-1 (O/Drzewce), niezwłocznie udał się w rejon pożaru. Sprawdził warunki do bezpiecznego przeprowadzenia akcji gaśniczej i skierował na miejsce pożaru ładowarkę kołową, obsługę przenośników taśmowych ciągu węglowego oraz koparki SRS 1200/6 znajdującej się odległości ok. 100 m od miejsca pożaru. Po wyłączeniu zasilania sztygar zmianowy oddziału górniczego wraz z wyznaczonymi osobami przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu koparki oraz stacji napędowej, podjęli próbę gaszenia ognia zużywając gaśnic śniegowych i pianowych. W tym czasie ładowarka kołowa, zasypała nadkładem końce palącej się taśmy, co przyczyniło się do zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się ognia w kierunku stacji napędowej  przenośnika DW6. Około godz. 505 na miejsce pożaru przybyła pierwsza jednostka zakładowej straży pożarnej, która przystąpiła do akcji gaszenia pożaru. W akcji uczestniczyło w sumie siedem jednostek straży pożarnej. Akcję gaszenia pożaru zakończono ok. godz. 640. W czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany.

Pożar objął około 15 m przenośnika DW-6 (stacja zwrotna DW-6, człony funkcyjne przejściowe o oznakowaniu P4, P3). W wyniku pożaru na przenośniku DW-6 spaleniu uległo 35 m taśmy przenośnikowej (łącznie górnej i dolnej), przewody: teletechniczne i sterownicze oraz górniczy przewód oponowy 6kV zasilający stację napędową DW-7. Zniszczeniu uległo osiem zestawów krążników górnych, cztery zestawy krążników dolnych oraz pięć zestawów odbojowych zamocowanych pod górną taśmą stacji zwrotnej DW-6.

Na stacji napędowej przenośnika DW-7, której lej zsypowy znajduje się nad stacją zwrotną przenośnika DW-6 spaleniu uległy: okładziny bębna zrzutowego, taśma przenośnikowa na całej szerokości i na długości ok. 10 m na bębnie zrzutowym, fartuchy w leju zsypowym wykonane z odcinków zbrojonej linkami taśmy przenośnikowej, czujnik przesypu urobku, skrobak czołowy, trzy zestawy górne (nośne) 3-krążnikowe z płaszczem stalowym, wiązki kablowe zasilające oraz sterujące stacją napędową DW-7, szyba pulpitu stacji napędowej.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było uszkodzone łożyskowanie wałka krążnika zestawu dolnego członu funkcyjnego przejściowego o oznakowaniu P4 przenośnika DW-6. 

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego PAK KWB „KONIN” S.A. odkrywka Drzewce, w części dotyczącej odstawy węgla z wykorzystaniem ciągu technologicznego KTZ, w skład którego wchodzą: przenośnik taśmowy DW-7 oraz DW-6 nakazując:

  1. Zabezpieczyć skutecznie przed niezamierzonym uruchomieniem napędy przenośników taśmowych DW-7 oraz DW-6, do czasu doprowadzenia stanu technicznego przenośników do zgodności z dokumentacją techniczną.
  2. Dokonać komisyjnego odbioru przenośników do ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na podstawie protokołu odbioru technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry