19 11 2020

Wyższy Urząd Górniczy   

DepartamentWarunków

Pracy i Szkolenia                            Katowice, dnia 4 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 50/2020/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia - niekontrolowanego stoczenia się ładowarki kołowej ŁK 534 E wraz z operatorem do wyrobiska zawodnionego zlokalizowanego w odkrywce węgla brunatnego Jóźwin, w zakładzie górniczym PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., gmina Kleczew, pow. koniński, woj. wielkopolskie, zaistniałego w dniu 19 listopada 2020 r. około godziny 2000 

Zakład górniczy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A prowadził wydobycie węgla brunatnego we wschodniej części wyrobiska odkrywki Jóźwin, w rejonie stacji napędowej przenośnika węglowego W-12 łączącego się z przenośnikiem W - 10. W rejonie tym odsłonięty był poziom węglowy o szerokości około 31 m (od górnej krawędzi skarpy węglowej do przenośnika W-12). Skarpa węglowa o sumarycznej miąższości około 9 m przedzielona była warstwą skały płonnej. Strop górnej warstwy węgla znajdował się około 4,5 m nad lustrem wody. Pod górną warstwą węgla występował przerost płonny zbudowany z piasków o miąższości około 1,5 m. Poniżej przerostu zalegała warstwa węgla o miąższości około 5,0 m. Poziom wody w wyrobisku stabilizował się około 1 m poniżej stropu przerostu płonnego (piasków). Za frontem skarpy węglowej istniało wyrobisko zawodnione po wyeksploatowaniu węgla.

W związku z postępującym frontem eksploatacji węgla brunatnego w rejonie stacji napędowej przenośnika W-12 wykopano rów o głębokości około 3,0 m, w którym ułożono rurę przepustową. Rowem tym odprowadzano wody z rejonu skarpy nadkładowej. Eksploatację prowadzono koparką wielonaczyniową ERs-710/1 pracującą na stropie węgla. Do bieżącego utrzymania ruchu (np. czyszczenia ciągów przenośnikowych) wykorzystywane były maszyny pomocnicze miedzy innymi ładowarki kołowe.

W dniu 19 listopada 2020 r. na zmianie B trwającej od godziny 1400 do 2200 prowadzono zdejmowanie nadkładu oraz wydobycie węgla brunatnego. Prace przebiegały bez zakłóceń. Około godziny 1830 osoba dozoru ruchu będąca na obchodzie przenośnika nadkładowego P-31 otrzymała informacje od dyspozytora odkrywki o zasypaniu stacji zwrotnej W-12. W związku z koniecznością szybkiego oczyszczenia stacji osoba dozoru wydała polecenie operatorowi ładowarki ŁK 534 E, dotyczące przejazdu ładowarki na stację zwrotną celem jej oczyszczenia. Operator ładowarki skierował się wzdłuż przenośnika W-10 i W-09 do przejazdu pod stacją napędową W-09. Po dotarciu w wyznaczony rejon przystąpił do czyszczenia zasypanej stacji zwrotnej. Po zakończeniu prac przed godziną 2000 operator ładowarki ŁK 534 E nie skierował się w rejon drogi powrotnej lecz przemieścił się w kierunku przepustu uprzednio wykonanego w rejonie stacji napędowej przenośnika węglowego W-12. Przystąpił do dalszego zasypywania przepustu węglem brunatnym w celu umożliwienia sobie przejazdu ładowarką nad przepustem. W czasie zasypywania operator manewrując ładowarką na wysokości członu nr 3 i 4 przenośnika węglowego W-12 z niewiadomych przyczyn stoczył się ze skarpy węglowej o wysokości około 4,5 m do zawodnionego wyrobiska o głębokości kilku metrów. Zaistniałą sytuację zauważył operator przenośnika taśmowego W-12, który po całkowitym zniknięciu ładowarki poniżej lustra wody, powiadomił niezwłocznie o zdarzeniu obsługę koparki węglowej ERs-710/1 oraz przełożonych. Operator przenośnika W-12 wspólnie z obsługą koparki węglowej udali się na miejsce zdarzenia. Po dotarciu w rejon zdarzenia na stropie węgla zauważono operatora ładowarki, który o własnych siłach wydostał się z zatopionej kabiny maszyny oraz wspiął się po skarpie węglowej na strop węgla. Po kilku minutach od zdarzenia przetransportowano operatora zakładową karetką pogotowia do szpitala w Koninie celem wykonania badań diagnostycznych.

Przyczyną niezbezpiecznego zdarzenia był brak należytej uwagi operatora ładowarki przy wykonywanej czynności w rejonie górnej krawędzi skarpy węglowej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry