19 12 2019 2

W trakcie przeciągania przewodu wiertniczego w interwale 2940-2922m, przy ciężarze 99T, doszło do zerwania się liny wielokrążkowej w szybie wiertniczym urządzenia TD 160. W wyniku zaistniałego zdarzenia uszkodzony został Top-drive oraz stół wiertniczy. W zagrożonym rejonie nie przebywali pracownicy.

do góry