1.02.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-8/gem-20/2011

Katowice, dnia 9.02.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2011 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 1.02.2011 r. o godzinie 435 w PKW S.A. ZG Janina w Libiążu na skrzyżowaniu Chodnika K-476 z Pochylnią K-481, w pokładzie 119/2 w partii K1 na poziomie 350 m, któremu uległ górnik oddziału górniczego transportu dołowego GTD lat 48, pracujący w górnictwie 24 lata i 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał na skrzyżowaniu Chodnika K-476 z Pochylnią K-481, w pokładzie 119/2, w partii K1, na poziomie 350 m, podczas prowadzenia transportu materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym. W rejonie skrzyżowania, w odległości 1,5 m na południe i 1,3 m na zachód od naroża pochylni K-481, zabudowany był stojak cierny typu SV, wykonany z kształtownika V29.

W dniu 31 stycznia 2011 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 030 w dniu 1 lutego 2011 r., sztygar oddziału górniczego transportu dołowego GTD skierował czterech górników, w tym dwóch maszynistów, do przeprowadzenia transportu materiałów do drążonego chodnika K-417. Transport prowadzono dwoma zestawami kolejek podwieszanych z napędem własnym, lokomotywami spalinowymi typu: IMM 80 TD nr kop. 6 i BEVEX 70 nr kop. 12. Po dostarczeniu materiałów do chodnika, pusty zestaw z lokomotywą nr kop. 6 znalazł się w rejonie skrzyżowania Chodnika K-476 z Pochylnią K-481, na drodze przejazdu załadowanego zestawu z lokomotywą nr kop. 12. W celu umożliwienia przejazdu, maszynista lokomotywy nr kop. 6 wykonał manewr, wycofując się do Chodnika K-476, w kierunku południowym. Wysiadł z kabiny i udał się w rejon skrzyżowania.

Około godziny 435 zestaw transportowy z lokomotywą nr kop. 12, załadowany między innymi rurami o długości 6m, przejeżdżał z Chodnika K-476 do Pochylni K-481. W czasie przejazdu przez skrzyżowanie, kołnierz jednej z transportowanych rur uderzył w kabinę zestawu transportowego z lokomotywą nr kop. 6, która została przemieszczona, przygniatając maszynistę do stojaka ciernego typu SV. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon maszynisty w wyniku stłuczenia klatki piersiowej, krwotoku wewnętrznego, złamania żeber i zatrzymania krążenia.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie górnika -maszynisty do stojaka ciernego typu SV, przez kabinę lokomotywy spalinowej nr kop. 6, przemieszczoną w wyniku uderzenia transportowanymi rurami.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji zestawu transportowego z lokomotywą spalinową typu IMM 80 TD, nr kop.6 do czasu:
    a) wyposażenia zestawu w drugi wózek hamulcowy,
    b) zabezpieczenia zestawu transportowego, liną bezpieczeństwa.
  2.  Eksploatacji zestawu transportowego z lokomotywą spalinową typu BEVEX 70 nr kop. 12, do czasu wyposażenia zestawu w drugi wózek hamulcowy.

II. Zalecił:

  1. Poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badań sekcji zwłok poszkodowanego.
  2. Ponownie przeszkolić pracowników oddziału GTD zatrudnionych przy obsłudze zestawów transportowych, konserwacji i zabudowie tras kolejek podwieszanych w zakresie prawidłowej eksploatacji.
  3. Z okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry