1 03 2018

W dowierzchni transportowej, w pokładzie 510, na poziomie 550 m, wystąpiły skutki wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu o energii E=4 x 105 J, zaistniałego w rejonie dowierzchni w dniu 1.03.2018 r. o godz.1120.  Skutki wstrząsu polegały na: wypiętrzenie spągu w wyrobisku na długości około 80 m do wysokości 1,2 m, zsuwy o długości pomiędzy strzemionami do 1,2 m na łączeniu łuków ociosowych z łukiem stropnicowym, lokalne uszkodzenia opinki ociosu wschodniego oraz stojaków drewnianych, wzmacniających obudowę zasadniczą dowierzchni. W zagrożonym rejonie nie przebywali pracownicy.

do góry