1 04 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

   Katowice, dnia 8 kwietnia 2019 r.

 INFORMACJA Nr 17/2019/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem oraz poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 1 kwietnia 2019r. o godzinie 930 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ elektromonter oddziału ED-3z, lat 29, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w komorze regeneracyjnej ME, zlokalizowanej w objeździe wozów szybu 2 na poziomie 705.

Objazd wozów szybu 2 wykonany był w obudowie typu ŁP9/V29/A z rozstawem odrzwi co 0,75 m, pokrytej betonem natryskowym. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,20 m, szerokość 4,80 m, a nachylenie podłużne 0°. Objazd wozów szybu 2 na poziomie 705 zaliczony został do niezagrożonych wybuchem metanu, ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W celu wykonywania prób i pomiarów elektrycznych w komorze regeneracyjnej ME zostały wyznaczone stanowiska prób „C”, „D”, „E” i „F”. Stanowiska te wykonane były z płyt tekstolitowych, do których przymocowano: ognioszczelną skrzynkę rozgałęźną typu SR-6, rozłącznik ręczny ognioszczelny typu WR-10 oraz ognioszczelny przycisk sterowniczy typu PS-62. Stanowiska zasilane były napięciem 42 V i 220 V z ognioszczelnych zespołów transformatorowych typu OZTK - 0362.

W dniu 1 kwietnia 2019r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału ED-3z skierował 2 elektromonterów na stanowisko prób „C” do prac związanych z przeglądem i konserwacją nieczynnej stacji transformatorowej typu IT3Sb-315/6N o nr kopalnianym 129. W celu wykonania prób urządzeń zabudowanych w komorze dolnego napięcia tej stacji, jeden z elektromonterów wykonał prowizoryczną instalację przeznaczoną do podania do tej komory napięcia 500 V, składającą się z:

  • przedłużacza zakończonego 4 gniazdami, podłączonego wtyczką do gniazdka instalacyjnego natynkowego 220 V zabudowanego we wnętrzu ognioszczelnej skrzynki rozgałęźnej typu SR-6,
  • odcinka przewodu w izolacji, podłączonego za pomocą wtyczki do jednego z gniazd przedłużacza, a z drugiej strony do zacisków uzwojenia pierwotnego 220 V dodatkowo zastosowanego transformatora małej mocy typu TMa o napięciu 220/500 V,
  • dwóch przewodów izolowanych, podłączonych do zacisków uzwojenia wtórnego wymienionego wyżej transformatora małej mocy typu TMa, zakończonych nieizolowanymi krokodylkami pomiarowymi.

O godzinie 930 wymieniony elektromonter podał napięcie 220 V na prowizoryczną instalację elektryczną i z nieustalonych przyczyn oburącz złapał za nieizolowane krokodylki pomiarowe będące pod napięciem 500 V, wskutek czego został porażony prądem i poparzony łukiem elektrycznym.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzieliło dwóch pracowników oddziału ED-3z zatrudnionych w komorze regeneracyjnej ME na innych stanowiskach pracy, którzy razem z nim udali się pieszo pod szyb, wyjechali na powierzchnię, skąd poszkodowany przewieziony został do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 1 kwietnia 2019r. o godzinie 1050.

Przyczyną wypadku było wykonywanie prac pod napięciem przy prowizorycznej instalacji elektrycznej, w trakcie których elektromonter z nieustalonych przyczyn oburącz złapał za nieizolowane krokodylki pomiarowe będące pod napięciem 500 wskutek czego został porażony prądem i poparzony łukiem elektrycznym.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, decyzją z dnia 1 kwietnia 2019r. wstrzymał ruch zakładu górniczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”

w Jastrzębiu-Zdroju, w części dotyczącej instalacji elektrycznej na stanowisku prób „C”, Wznowienie eksploatacji uwarunkował:

  • usunięciem nieprawidłowości w zakresie wyposażenia ognioszczelnej skrzynki rozgałęźnej typu SR-6,,
  • dokonaniem odbioru technicznego stanowiska prób „C” przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • opracowaniem instrukcji dotyczącej zasad wykonywania prac i użytkowania stanowiska prób „C”.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry