1 06 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                                                                                                        Katowice, dnia 9 czerwca 2015 r.

 

 I N F O R M A C J A Nr 25/2015/EW

 w sprawie wypadku – rany zmiażdżeniowej z amputacją części paliczka dalszego kciuka lewego z ubytkiem skóry, zaistniałego w upadowej nr 1 w oddziale O/III w dniu 1.06.2015 r. około godz. 925 w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, Kopalnia „Olkusz-Pomorzany”, któremu uległ górnik, lat 31 pracujący w górnictwie 2 lata.

Obudowę upadowej nr 1 stanowiły kotwy stalowe wklejane typu Olkusz 16A w siatce kotwienia 1,0 na 1,0 m. Strop zabezpieczono dodatkowo siatką MM. Wysokość wyrobiska wynosiła około 5,3 m, a szerokość ok 5 m. W dniu 1.06.2015 r. na zmianie I sztygar zmianowy wyznaczył 3 osobowy zespół pracowników w skład którego wchodzili: górnik – operator Samojezdnego Wozu Strzelniczego SWS nr zakładowy 2, górnik przodowy i górnik – do prac związanych z zabezpieczeniem stropu i ociosów w upadowej nr 1 siatkami typu MM. Operacja siatkowania stropu i ociosów polegała na przykręcaniu kolejnych siatek typu MM wraz z podkładkami do części wystających gwintów kotew obudowy kotwowej wklejanej zabudowanej w wyrobisku. Prace wykonywane były z platformy roboczej pojazdu SWS. Na platformie znajdowali się górnik przodowy oraz górnik. Górnik - operator pojazdu SWS przebywał w kabinie maszyny. Po założeniu 4 siatek typu MM, podkładek oraz wstępnym, ręcznym dokręceniu nakrętek na kotwach, przystąpiono do dokręcania nakrętek kluczem hydraulicznym stanowiącym wyposażenie wozu SWS. Górnik dokręcał nakrętki kluczem hydraulicznym, a przodowy sterował dźwignią rozdzielacza hydraulicznego zainstalowanego na platformie wozu zasilającego klucz hydrauliczny. W trakcie wykonywania tych czynności, około godziny 925, górnik doznał urazu kciuka lewej dłoni. Przodowy opatrzył kciuk poszkodowanemu i wraz z poszkodowanym udali się do sztygarówki oddziału O/III, gdzie powiadomili o wypadku sztygara zmianowego, a następnie dyspozytora kopalni. Poszkodowany o własnych siłach, w asyście sztygara zmianowego wyjechał na powierzchnię, skąd po opatrzeniu w punkcie opatrunkowym udał się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Olkuszu.

 Według opinii lekarskiej, z dnia 1.06.2015 r., lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. stwierdził: „Rana zmiażdżeniowa z amputacją części paliczka dalszego kciuka lewego z ubytkiem skóry”.

 W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że:

– hydrauliczny klucz udarowy IW-12 prod. Stanley o wadze 6 kg. wyposażony został w dźwignię startu wraz z blokadą. Blokada została ustawiona w pozycji „blokada wyłączona” poprzez owinięcie samoprzylepną taśmą elastyczną blokady wraz z dźwignią startu,

- na rozdzielaczu zasilania hydraulicznego oraz na wężu zasilającym klucz udarowy stwierdzono nieszczelności.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie kciuka lewego do kotew wklejanych podczas dokręcania nakrętek przy użyciu klucza hydraulicznego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Wykonywania obudowy kotwowej i opinki stropu wraz z ociosami w upadowej nr 1,w rejonie wcinki technologicznej pod skrzynie z materiałem wybuchowym, w  oddziale O/III w bloku 820 do czasu oberwania ociosu z brył górotworu stwarzających zagrożenie.
  2. Eksploatacji SWS nr 2 do czasu usunięcia nieszczelności na rozdzielaczu zasilania hydraulicznego.
  3. Eksploatacji klucza hydraulicznego IW-1214001 do czasu usunięcia nieszczelności na zasilającym go wężu hydraulicznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry