1 06 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                            Katowice, dnia  8 czerwca 2016 r.

 

 

INFORMACJA Nr 24/2016/EW

w sprawie awarii urządzeń stacji wentylatorów przy szybie Andrzej II, zaistniałej w dniu 1 czerwca 2016 r. o godzinie 1728 w zakładzie górniczym Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach.

 

Zasilanie w energię elektryczną zakładu górniczego Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach realizowane jest ze stacji GST 110/6 kV „Brzeszcze” dwoma niezależnymi liniami napowietrznymi 110 kV Zasole i Kęty.

W dniu 1 czerwca 2016 r. o godzinie 1728 w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nastąpił chwilowy zanik napięcia zasilania w linii 110 kV Kęty.

Po przywróceniu napięcia zasilania w sieci 110 kV o godzinie 1737, uruchomiono urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IX, o godzinie 1800 górniczy wyciąg szybowy w szybie Andrzej VIII. Następnie przystąpiono do uruchamiania maszyn i urządzeń w wyrobiskach zakładu górniczego.

Próba uruchomienia wentylatorów głównych w stacji przy szybie Andrzej II nie powiodła się w związku z brakiem gotowości do ich rozruchu. Po usunięciu przyczyn o godz. 1749 uruchomiono wentylator rezerwowy nr 9, a o godz. 1820 uzyskano gotowość do rozruchu wentylatora nr 10.

Przerwa w pracy stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej II trwała 21 minut.

W związku z zaistniałą sytuacją dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał pod szyb wdechowy Andrzej VIII z zagrożonych rejonów łącznie 46 osób zatrudnionych w przodkach nr: 586 (9 osób), 585 (14 osób), 324 (11 osób) oraz w ścianie nr 193 (12 osób), bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. 

W czasie awarii nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych oraz nie nastąpiło awaryjne unieruchomienie naczyń wyciągowych z ludźmi w szybie.

W związku z brakiem zasilania stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w przodkach: nr 585 o wartości 13,6% i nr 586 o wartości 9,28%. Przodki odgazowano zgodnie z procedurami przewidzianymi w planie ratownictwa.

Przyczyną awarii urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej II był chwilowy zanik napięcia w linii 110 kV Kęty, podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, który spowodował zablokowanie („zawieszenie”) sterownika PLC w obwodzie sterowania wentylatora nr 10 i zanik napięcia sterowania 220 V wentylatora nr 9.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

  

do góry