1 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                         

  Katowice, dnia 13 października 2015r. 

 

INFORMACJA Nr 53/2015/EW

 w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 1 października 2015 r. o godz. 114 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ elektromonter lat 40, firmy PROCARBON Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Zbrosławicach.

 

Wypadek zaistniał w chodniku 3b w pokładzie 408/3 na poziomie 850m.

Pokład 408/3, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, II kategorii zagrożenia metanowego i I stopnia zagrożenia wodnego.
W dniu 1 października 2015r., na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godz. 000, sztygar zmianowy oddziału górniczego firmy PROCARBON polecił elektromonterowi skontrolować instalację elektryczną przenośnika taśmowego nr kopalniany 3, którego nie można było uruchomić na poprzedniej zmianie. Elektromonter stwierdził, że nie można załączyć wyłącznika mocy w stacji transformatorowej nr kopalniany 107. Zdemontował blokadę mechaniczną (zamek) pierścienia komory dolnego napięcia i otworzył drzwi komory. Około godziny 114, podczas wykonywania nieustalonych prac w otwartej komorze dolnego napięcia stacji transformatorowej, przy będących pod napięciem 1000 V zaciskach dopływowych wyłącznika mocy, elektromonter spowodował zwarcie międzyfazowe i został poparzony łukiem elektrycznym. Zwarcie spowodowało zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego w polu rozdzielczym nr 12 rozdzielni 6kV RW-81.

Elektromonter doznał „oparzeń II/III° twarzy, przedniej powierzchni klatki piersiowej, kończyny górnej lewej i prawej, przedniej powierzchni powłok brzusznych, kończyn dolnych lewej i prawej w zakresie uda”.

Przebywający w pobliżu stacji transformatorowej górnik z firmy, obsługujący przenośnik taśmowy nr kopalniany 3, w wyniku powstałego łuku elektrycznego doznał krótkotrwałego olśnienia. Po chwili górnik poprzez sygnalizatory łączności głośnomówiącej powiadomił o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału górniczego firmy PROCARBON, który udzielił poszkodowanemu elektromonterowi pierwszej pomocy. Po zbadaniu przez lekarza, poszkodowanego przewieziono do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera, było zwarcie międzyfazowe w komorze dolnego napięcia przewoźnej stacji transformatorowej, powstałe   w wyniku prac przy będących pod napięciem 1000V zaciskach dopływowych wyłącznika mocy.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6/1N nr kopalniany 107, zabudowanej w chodnik 3b w pokładzie 408/3 do czasu:
  • wymiany wyłącznika mocy typu MODUL NH-630/M nr fabryczny H537755  i zabezpieczenia upływowego typu CZU-10 nr fabryczny 774/85,
  • usunięcia skutków działania łuku elektrycznego, powstałego w komorze dolnego napięcia stacji,
  • zapewnienia prawidłowego działania blokady mechanicznej, umożliwiającej otwarcie drzwi komory dolnego napięcia tylko w stanie beznapięciowym,
  • przeprowadzenia pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia systemu uziemiających przewodów ochronnych, stacji transformatorowej i instalacji elektrycznej zasilanej z tej stacji oraz dokonania ich ponownego odbioru technicznego.
  1. Zabezpieczyć do badań wyłącznik mocy typu MODUL NH-630/M nr fabryczny H537755 i zabezpieczenie upływowe typu CZU-10 nr fabryczny 774/85, zainstalowane w stacji transformatorowej typu IT3Sb-400/6/1N o numerze kopalnianym 107, zabudowanej w chodniku 3b w pokładzie 408/3.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry