20 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 4 września  2020 r.

INFORMACJA Nr 38/2020/EW
w sprawie wypadku ciężkiego (urazu gałki ocznej), do którego doszło w dniu 20 sierpnia 2020 r. ok. godziny 1700, na wiertni firmy PeBeKa S.A. w Lubinie w rejonie szybu GG-1 w obszarze górniczym KGHM Polska Miedź S. A. przynależnym Oddziałowi Zakładów Górniczych „Rudna” w Polkowicach, któremu uległ otworowy pomocnik wiertacza na powierzchni.

Do wypadku doszło na wiertni MR 6000 firmy PeBeKa S.A., zlokalizowanej w miejscowości Kwielice, w odległości około 1200 m na południowy-wschód od szybu GG-1, na obszarze górniczym „Głogów Głęboki   Przemysłowy”, w trakcie zapuszczania zestawu do zwiercenia korka cementowego w wykonywanym otworze TK-8 pod rurociąg wody lodowej z powierzchni do wyrobisk podziemnych kopalni O/ZG „Rudna”.
W dniu 20 sierpnia 2020 r. na zmianie I (trwającej od 700 do 1900) na wiertni MR-6000, zatrudnieni byli pracownicy firmy PeBeKa S.A. w składzie: kierownik wiertni, wiertacz, pomocnik dołowy, pomocnik wieżowy oraz dwóch otworowych pomocników wiertacza. Na polecenie kierownika wiertni brygada pracowników przystąpiła do przygotowania osprzętu do zwiercenia korka cementowego składającego się z: świdra, łącznika, obciążników i przewodów wiertniczych. W tym czasie kierownik wiertni udał się do biura znajdującego się przy wiertni. Po skręceniu świdra, łącznika i trzech pasów obciążników przystąpiono do zapuszczania pierwszego przewodu wiertniczego. Po zapięciu pierwszego pasa obciążników wiertacz uniósł go na wysokość ok. 1,0 m nad podest roboczy wiertni, znajdujący się na wysokości około 5 m nad powierzchnią terenu. W tym momencie pomocnicy otworowi zauważyli, że z przewodu wypadła gęsta, galaretowata płuczka. Używając krótkiego pręta metalowego o długości ok. 0,5 m stwierdzili, że przewód jest niedrożny i powiadomili o tym kierownika wiertni. Kierownik wiertni polecił pomocnikom otworowym podjąć próbę udrożnienia przewodu za pomocą profilu metalowego o długości ok. 3,0 m i przekroju 40 x 40 mm. W tym celu wiertacz podciągnął przewód wiertniczy na wysokości ok. 3,0 m nad podest roboczy. Pomocnicy otworowi umieścili profil w przewodzie wiertniczym a wiertacz opuścił przewód na wysokość około 1,5 m. Następnie pomocnicy otworowi wykonywali profilem metalowym ruchy okrężne oraz wzdłużne, czyszcząc ściany przewodu z pozostałości lepkiej płuczki. Odspajające się od ścian przewodu pozostałości płuczki opadały na podest wiertni. Tym sposobem pracownicy udrożnili 3 pasy obciążników, które kolejno były montowane do zestawu i zapuszczane do otworu. Dla sprawdzenia drożności pracownicy przepłukali złożony zestaw w otworze, po czym, upewniwszy się, że przepływ jest dobry, przystąpili do dalszego montowania zestawu. Przy udrażnianiu prawdopodobnie szóstego pasa, jeden z pomocników otworowych, chcąc sprawdzić drożność w uniesionym na ok. 3,0 m nad podest przewodzie wiertniczym, podszedł i popatrzył na niego od spodu. W tej chwili z przewodu znajdującego się nad jego głową nastąpiło wypadnięcie zżelowanej płuczki, która zalała twarz i prawe oko poszkodowanego.
Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił kierownik wiertni wraz z drugim pomocnikiem otworowym, przemywając jego twarz i oko wodą. Wieżowy zszedł z wieży platformy i razem z kierownikiem wiertni w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przemyli poszkodowanemu oko za pomocą kropli z apteczki. Następnie kierownik wiertni przetransportował poszkodowanego do szpitala Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i wypisano do domu.
Przedmiotowy wypadek wstępnie zakwalifikowano jako wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy (tzw. lekki). W dniu 27 sierpnia 2020 r. w wyniku ponownej konsultacji z lekarzem i mając na względzie brak poprawy stanu zdrowia poszkodowanego, wypadek zakwalifikowano jako ciężki i zgłoszono go Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna”, który powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.
Przyczyna wypadku:
Opadnięcie na poszkodowanego zżelowanej płuczki, która odspoiła się od przewodu wiertniczego.
Do wypadku przyczyniło się:

  • wejście otworowego pomocnika wiertacza pod uniesiony przewód wiertni,
  • niewłaściwe zorganizowanie pracy związanej z udrażnianiem zestawu wiertniczego.

W związku z wypadkiem decyzji nie wydano. Dalsze działania zostaną podjęte w następstwie prowadzonego postępowania ustalającego przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku.
Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry