20_07_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  29  lipca 2021 r.

INFORMACJA Nr 7s/2021/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 20.07.2021 r. około godziny 540, w PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w Katowicach, któremu uległ górnik strzałowy firmy BZUG Sp. z o.o., lat 66.

Wypadek zaistniał w Pochylni wentylacyjnej F - T w pokładzie 501, w polu T, na poziomie 900 m. Pokład 501 w rejonie wyrobiska zaliczony został między innymi do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami. Pochylnia wentylacyjna F - T, o wysokości ok. 4,2 m i szerokości ok. 6 m, drążona była w obudowie typu ŁP12/V32/4/A w rozstawie co 0,8 m, z opinką stropu i ociosów siatką zgrzewaną łańcuchowo - węzłową oraz przewietrzana wentylacją odrębną. Urabianie w przodku realizowano przy pomocy materiałów wybuchowych. Do dnia 20.07.2021 r. wyrobisko uzyskało postęp 14,6 m.

W dniu 20.07.2021 r., na zmianie nocnej z dnia 19.07.2021 r. rozpoczynającej się o godzinie 2400, sztygar firmy BZUG Sp. z o.o. skierował 6 pracowników w rejon Pochylni wentylacyjnej F - T, celem kontynuowania drążenia i wykonywania robót strzałowych w kamienno-węglowym przodku wyrobiska. O godzinie 510 górnik strzałowy zgłosił do dyspozytora ruchu zakładu górniczego, zamiar wykonywania strzelania urabiającego w czole przodka Pochylni wentylacyjnej F - T. Po upływie 30-to minutowego czasu wyczekiwania, wobec braku kontaktu z górnikiem strzałowym, około godziny 540 sztygar udał się do przodka  Pochylni wentylacyjnej F - T i zauważył, że tylko część otworów strzałowych została odpalona, a na spągu wyrobiska leży górnik strzałowy przygnieciony bryłą łupka piaszczystego. Sztygar oraz wezwani pozostali pracownicy uwolnili górnika strzałowego spod bryły skalnej, a następnie rozpoczęli transport poszkodowanego pod szyb. W trakcie transportu, przybyły do Pochylni wentylacyjnej T lekarz, około godziny 756 stwierdził zgon pracownika.

Ze względu na nieodpalenie całego załadowanego ładunku materiału wybuchowego w czole przodka, oględziny miejsca wypadku śmiertelnego przeprowadzone zostały w dniu 21.07.2021 r. po zabezpieczeniu materiału wybuchowego w otworach strzałowych przed możliwością niekontrolowanej detonacji.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną wypadku było przygniecenie górnika strzałowego bryłą łupka piaszczystego odspojoną z czoła przodka po wykonanych w tym wyrobisku robotach strzałowych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w Katowicach, w części dotyczącej wykonywania prac w Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku śmiertelnego, z wyjątkiem robót niezbędnych dla zapewnienia właściwej ochrony osób i mienia przed skutkami robót strzałowych oraz utrzymania ciągłości ruchu zakładu górniczego, w związku z nie odpaleniem wszystkich ładunków materiału wybuchowego w drążonym przodku Pochylni wentylacyjnej F-T, w pokładzie 501 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku, zaistniałego w dniu 20.07.2021 r., około godz. 540 w Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m.
  2. Określić przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, warunki dla bezpiecznego przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku śmiertelnego.
  3. Na warunkach określonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego zabezpieczyć sprzęt strzałowy oraz przyrządy pomiarowe, które zostały użyte przez górnika strzałowego bezpośrednio przed zdarzeniem z  dnia 20.07.2021 r.
  4. W przypadku prowadzenia robót niezbędnych dla zapewnienia właściwej ochrony i mienia, przed skutkami robót strzałowych oraz utrzymania ciągłości ruchu zakładu górniczego w związku z nie odpaleniem wszystkich ładunków materiału wybuchowego w drążonym przodku Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m, prowadzić na bieżąco dokumentację zmian dokonywanych w miejscu wypadku śmiertelnego.
  5. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry