godło Polski
PL EN

20_08_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

INFORMACJA Nr 35/2021/EW

o pożarze spycharki gąsienicowej typu TD-18NPH1E-1400, do którego doszło w dniu 20 sierpnia 2021 r. ok godz. 2153, w KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Do pożaru spycharki gąsienicowej typu TD-18NPH1E-1400 o numerze fabrycznym 10245 i numerze zakładowym 66, produkcji POLERMACO Sp. z o.o. (dalej „spycharka”), doszło w dniu 20 sierpnia 2021 r. na zmianie III WSP w komorze K-2 między przecinkami P-ka 9 i P-ka 9a, w polu SI-XII/1F oddziału górniczego G-51, na poziomie 1100 m. W dniu poprzedzającym pożar tj. 19 sierpnia 2021 r., operator spycharki z oddziału mechanicznego C-50B, pracujący na zmianie IV WSP (od godziny 2315 do 615) miał za zadanie zgarnąć szlam i urobek w komorach K-2 i K‑3 między przecinkami P-ka 9 i P-ka 8 w oddziale G-51. Podczas pracy ok. godziny 0320 operator odczuł zakłócenia w manewrowaniu maszyną. Po zatrzymaniu spycharki, opuszczeniu kabiny i oględzinach maszyny zauważył olej wypływający z okolic pracującego silnika. W celu zlokalizowania wypływu otworzył klapy nad silnikiem, lecz ilość oleju uniemożliwiała ustalenie miejsca wycieku. Po  zamknięciu klap operator zauważył płomienie w obrębie komory silnika. Natychmiast wyłączył maszynę i uruchomił stałą instalację gaśniczą. Po zakończeniu pracy instalacji operator otworzył klapę silnika i stwierdził, że pożar został ugaszony. Poinformował o tym sztygara, odłącznikiem wyłączył masę akumulatora, pozostawił spycharkę i wrócił do komory C-50B. Do końca zmiany maszyna była obserwowana przez operatora pracującej w pobliżu ładowarki. Sztygar nie poinformował o zdarzeniu dyspozytora, uznając je za incydent niewymagający zgłoszenia. W dniu 20 sierpnia 2021 r. na zmianach I i II nie zostały zlecone prace przy spycharce. Na zmianie III WSP, osoba dozoru z komory C-50B poleciła dwóm pracownikom zweryfikowanie stanu technicznego maszyny i ewentualne przygotowanie jej do holowania. W obecności pracowników, w nieustalonych okolicznościach, doszło do pożaru w przedziale silnikowym spycharki. Pracownicy powiadomili o zdarzeniu sztygara oddziału mechanicznego C‑50B, który telefonicznie zawiadomił dyspozytora kopalni o pożarze spycharki gąsienicowej. Dyspozytor powiadomił KRZG i wezwał ratowników z JRGH w Sobinie. Rozpoczął akcję ratowniczą, określił strefę zagrożenia, ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie oraz wydał polecenia wycofania załogi ze strefy drogami ucieczkowymi. O godz. 2212 powiadomiono Dyrektora OUG we Wrocławiu o prowadzonej akcji ratowniczej. Ratownicy przystąpili do gaszenia pożaru gaśnicami pianowymi, a następnie wodą technologiczną. W czasie akcji dokonywane były pomiary stężeń gazów oraz parametrów klimatycznych. Po ugaszaniu pożaru ratownicy przystąpili do schładzania maszyny oraz wyrobiska wodą z ciągłym pomiarem temperatury kamerą termowizyjną. Z zagrożonego rejonu wycofano 106 osób. Nie użyto aparatów ucieczkowych; nie było osób poszkodowanych. Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję o godz. 0028 dnia 21.08.2021 r. po otrzymaniu meldunku o prawidłowych stężeniach gazów w powietrzu kopalnianym za miejscem pożaru. Oględziny miejsca zdarzenia zostały przeprowadzone w dniu 20 sierpnia na zmianie IV. Udokumentowano fotograficznie i mierniczo stan wyrobiska i ogólny stan techniczny spycharki. Dokonano również zabezpieczenia niezbędnej dokumentacji. Dodatkowe oględziny maszyny uczestniczącej w zdarzeniu przeprowadzono w komorze C-50B w dniu 25 sierpnia 2021 r. na zmianie I.

Przyczyna pożaru:

Przyczyną pożaru był wypływ oleju hydraulicznego, w wyniku czego powstała mieszanina powietrzno-olejowa, która w kontakcie z gorącymi elementami w komorze silnika spalinowego uległa zapaleniu powodując pożar i zadymienie.

Okoliczności zdarzenia będą przedmiotem badań prowadzonych przez Dyrektora OUG we Wrocławiu.

W miejscu wypadku wyrobisko miało wysokość ok. 2,6 m i szerokość ok. 7,9 m. Strop zabezpieczony był kotwami rozprężnymi o długości żerdzi 1,8 m w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Nachylenie spągu komory K-2 wynosiło 2-3o w kierunku przecinki P-ka 9a. Spąg był mokry, z zalegającym drobnym rumoszem skalnym. W miejscu oględzin wykonano pomiary warunków wentylacyjno-klimatycznych. Pomierzono: ts= 37,0 oC, tw= 29,5oC, v= 0,6 m/s, tzk=31,9 oC. Pobrano również próbki powietrza do analizy laboratoryjnej.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu:

-wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice" w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  1. Spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1E-1400 o numerze fabrycznym 10245 i numerze zakładowym 66, produkcji POLERMACO Sp. z o.o., do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego ww. spycharki na zaistniały pożar, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta w/w spycharki. Ponowna eksploatacja spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1E-1400 uzależniona została od przeprowadzenia oceny przez właściwą jednostkę oraz usunięcia uszkodzeń spowodowanych przez pożar, doprowadzenia jej stanu technicznego zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.
  2. Wyrobiska górniczego tj. upad. D-0d/1, między przecinką P-9 a P-10, oddziału górniczego G‑51, pole SI-XII/1F do czasu bezpiecznego usunięcia skutków pożaru ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy.

- nakazał przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. w Lubinie:

  1. Przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, ocenę stanu technicznego spycharki gąsienicowej typu TD18NPH1E-1400 o numerze zakładowym 66 i numerze fabrycznym 10245, produkcji POLERMACO Sp. z o.o., oraz jego wpływu na zaistniały wypadek, w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczno-ruchową producenta.
  2. Przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki  z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry