20_09_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 30 listopada 2021 r.

INFORMACJA Nr 44/2021/EW 

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 1022 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału ED-4.

 Wypadek miał miejsce w drążonym chodniku badawczym A-1 w pokładzie 404/1, w odległości około 731 m od pochylni A-1, przy skrzynce ognioszczelnej rozgałęźnej typu SOR-1401.

Pokład 404/1 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, I i II stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Chodnik badawczy A-1, drążony z pochylni A-1, wykonywany był w obudowie typu ŁPC Bor 12/V36, przewietrzany wentylacją lutniową kombinowaną i zaliczony do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

W wyrobisku, w odległości około 731 m od pochylni A-1, zabudowano skrzynkę ognioszczelną typu SOR-1401 o numerze fabrycznym 5280/86, w której połączono odcinki przewodów oponowych typu OnGcekż-G 3x95 mm2, zasilające napięciem 1000 V kompleks przodkowy ze stacji transformatorowej typu EH-d32/11-900/6,0/1,0/05/4/03.0, poprzez ognioszczelny zestaw manewrowy typu EH-d02-W/1,0/II/008.21.

W dniu 20 września 2021 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału ED-4 udał się do chodnika badawczego A-1 w pokładzie 404/1. W tym dniu do tego chodnika skierowano także pracownika oddziału łączności EDŁ. Około godziny 1022, podczas kontroli będącej pod napięciem sieci 1000 V, zasilającej kompleks przodkowy, sztygar zmianowy przystąpił do poprawy zawieszenia skrzynki ognioszczelnej rozgałęźnej typu SOR-1401.
W czasie wykonywania tych czynności z nieustalonych przyczyn nastąpiło zwarcie w tej skrzynce, a powstały łuk elektryczny, wydostający się na zewnątrz poparzył prawą dłoń sztygara zmianowego. 

W wyniku zadziałania zabezpieczeń w stacji transformatorowej typu EH-d32/11-900/6,0/1,0/05/4/03.00 po stronie niskiego i średniego napięcia zasilanie tej sieci zostało wyłączone.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił pracownik oddziału EDŁ, który wyprowadził sztygara z chodnika i razem udali się w kierunku szybu 1 Bzie. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz, a następnie został on przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o wypadku w dniu 20 września 2021 r. o godzinie 1250.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym było zwarcie, zaistniałe z nieustalonych przyczyn, wewnątrz skrzynki ognioszczelnej, podczas poprawy jej zawieszenia.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji skrzynki ognioszczelnej rozgałęźnej typu SOR-1401 o numerze fabrycznym 5280/86 zabudowanej na sieci elektrycznej na napięcie 1000 V, w chodniku badawczym A-1 w pokładzie 404/1, zasilającej ognioszczelny zestaw manewrowy typu EH-d02-W/1,0/II/008.21 o numerze fabrycznym 1906/19 ze stacji transformatorowej typu EH-d32/11-900/6,0/1,0/05/4/03.00 o numerze kopalnianym K-600. Wznowienie eksploatacji przedmiotowej instalacji uwarunkował wymianą skrzynki rozgałęźnej typu SOR-1401 oraz wykonaniem odbioru technicznego instalacji przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry