2_01_2023

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 18 stycznia 2023 r.

 

INFORMACJA Nr 2/2023/EW

o wypadku porażenia prądem i poparzenia łukiem elektrycznym, do którego doszło w dniu 2 stycznia 2023 r. około godziny 2030 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

Do wypadku doszło w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”, na skrzyżowaniu komory K‑19 z pasem P-40a, na poziomie 910 m, w polu LU-XI/16 oddziału G-6, w odległości około 2070 m od szybu L-VI, podczas podwieszania przewodu oponowego górniczego wielożyłowego typu OnGc-G 3x70+3x25/3 (dalej: „przewód”), uszkodzonego przez ładowarkę łyżkową typu ŁK-4 LH-517, produkcji firmy Sandvik, o numerze zakładowym 62 (dalej: „ładowarka”). Przewód podwieszony był pod stropem na hakach zamocowanych do kotew i dodatkowo zabezpieczony był plastikowymi opaskami samozaciskowymi. Stanowił on element sieci niskiego napięcia 500 V oddziału G-6, na odcinku od skrzynki łączeniowo-rozdzielczej typu SLR-05/300.3 do zestawu kopalnianego typu ZK-05.2/4/Z/T. Przewód poprowadzony był wzdłuż komory K-19, pomiędzy pasami P-41a i P-39a i zasilany był z odpływu I rozdzielnicy typu BPP-0606, zlokalizowanej w komorze 13/pas P-42.

W dniu 2 stycznia 2023 r. na zmianie III WSP, sztygar zmianowy mechaniczny podczas podziału prac w komorze C-1A przydzielił operatorowi ładowarkę i wyznaczył go do prac w oddziale wydobywczym G-6. Po wykonaniu obsługi zmianowej OC operator udał się ładowarką na oddział górniczy, w którym sztygar zmianowy górniczy polecił mu wywożenie urobku z przodka pasa P-40a na wysyp. Sztygar górniczy wyznaczył również górnika m.in. do obserwowania pracy operatora ładowarki podczas wybierania przodka. Około godziny 2015, rozpoczynając wybieranie przodka, operator wjechał w pas P-40a z komory K-19 i stwierdził, że strop jest zbyt nisko. Postanowił cofnąć i podebrać spąg w celu zapewnienia swobodnego dojazdu do przodka. Cofając zahaczył układem roboczym o przewód podwieszony pod stropem wzdłuż komory K-19 i zerwał go z zawieszek. Przewód opadł na wysięgnik maszyny pomiędzy łyżką a cięgnem kiwaka. Obawiając się zerwania przewodu operator zatrzymał ładowarkę i przez radiotelefon wezwał pomoc w celu podniesienia przewodu w taki sposób, by ładowarka mogła bezpiecznie spod niego wyjechać.

Na wezwanie zareagował przebywający w pobliżu górnik, który przystąpił do podwieszania zerwanego z zawieszek przewodu. Po podwieszeniu przewodu i zamocowaniu go od strony pasa P-41, rozpoczął podwieszanie i mocowanie przewodu z drugiej strony skrzyżowania. Po chwyceniu przewodu przez górnika nastąpił błysk spowodowany zwarciem. Górnik natychmiast puścił przewód. W wyniku oddziaływania łuku elektrycznego poszkodowany doznał osmalenia twarzy oraz rozerwania lewego rękawka koszulki, spod którego widoczne było osmalenie skóry. Zapytany przez operatora poszkodowany potwierdził dobre samopoczucie. Przybyły sztygar zmianowy górniczy poinformował o zdarzeniu dyspozytora górniczego i zorganizował wyjazd poszkodowanego na powierzchnię w celu udania się do punktu pielęgniarskiego.

Dyspozytor wezwał do punktu pielęgniarskiego przy szybie L-VI lekarza-ratownika z Górniczego Pogotowia Ratowniczego w Sobinie. Po przeprowadzeniu badań, lekarz-ratownik wezwał karetkę pogotowia, która zabrała poszkodowanego do Szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, w którym po przeprowadzeniu szczegółowych badań, poszkodowany pozostał w celu dalszej obserwacji szpitalnej. Według wstępnej opinii lekarskiej wydanej przez lekarza w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie w dniu 4 stycznia 2023 r. poszkodowany doznał porażenia prądem. W karcie informacyjnej leczenia szpitalnego stan poszkodowanego opisany został jako: Porażenie prądem - narażenie na łuk elektryczny. W 87.1. w wyniku czego u poszkodowanego stwierdzono: na skórze twarzy w okolicy nosa i czerwieni wargowej powierzchowne oparzenia.

W miejscu zdarzenia wyrobisko miało około 2,7 m wysokości i około 5 m szerokości. Strop zabezpieczony był obudową kotwową, spąg był nierówny i suchy.

Przyczyną wypadku porażenia prądem i poparzenia łukiem elektrycznym było pochwycenie przez górnika uszkodzonego przewodu będącego pod napięciem 500 V podczas podwieszania go pod stropem.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie w części dotyczącej eksploatacji:

  • sieci niskiego napięcia 500 V na odcinku przewodu oponowego górniczego wielożyłowego typu OnGc-G 3x70+3x25/3, od skrzynki łączeniowo-rozdzielczej typu SLR-05/300.3 do zestawu kopalnianego typu ZK-05.2/4/Z/T zlokalizowanego w komorze K-19, pomiędzy pasami P-41a, a P-39a, oddziału G-6, w polu LU-XI/16, rejonu GG-1,
  • rozdzielnicy BPP-0606 odpływ I zlokalizowanej w komorze 13/ pas P-42 w tym samym oddziale.

Dyrektor OUG we Wrocławiu uzależnił ponowną eksploatację przedmiotowych urządzeń od doprowadzenia ich stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, a także dokonania odbiorów technicznych i uzyskania wymaganych zezwoleń na ich oddanie do ruchu. Podczas oględzin miejsca wypadku stwierdzono prawidłowe zadziałanie zabezpieczenia zwarciowego w rozdzielnicy BPP-0606 i zabezpieczenia upływowego typu RRgCB-01/02WK w stacji transformatorowej typu INSpb/3-400/6/05 w rozdzielni 6kV Rd-21.3, w związku z czym nie było konieczne wydanie decyzji nakazującej zbadanie wpływu stanu tych urządzeń
na zaistniały wypadek.

Dalsze działania Dyrektora OUG we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry