20.02.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-4/owp-406/2014

Katowice, dnia 3.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 4/2014 śm./EW

o wypadku, zaistniałym w dniu 20.02.2014 r. o godzinie 1630 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w dowierzchni N-17a w pokładzie 328/1, poziom 820, któremu uległ pracownik Zakładu Specjalistycznych Robót Górniczych Sp. z o.o. w Żorach, zatrudniony na stanowisku pomocnika wiertacza, lat 36, pracujący w górnictwie 3 lata.

Pokład 328/1 w rejonie dowierzchni N-17a został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Z dowierzchni wiercono otwór badawczy nr G-3/2014 pionowy, o planowanej długości 90 m i średnicy 75 mm, w celu zbadania litologii warstw zalegających poniżej pokładu 328/1. 

W dowierzchnia N-17a, o nachyleniu 11o, w rejonie cechy odległościowej 148KM znajdowała się wiertnica typu WDH-1 z agregatem zasilającym typu AZH2-63/25 i osprzętem. W ociosie zachodnim wykonano wnękę technologiczną o wymiarach 3,5 x 2,6 m, w obudowie stalowej prostokątnej..

W dniu 20.02.2014 r., na zmianie II, dozorca oddziału ZSRG Sp. z o.o., skierował wiertacza - przodowego i pomocnika wiertacza, do robót przy otworze nr G-3/2014, w celu wykonania próby szczelności i zacementowanej rury obsadowej wraz z zagłowiczeniem i wiercenia otworu.

Wiertacz wraz z pomocnikiem i dozorcą po dokonaniu kontroli szczelności zacementowanej 6 m rury obsadowej, przystąpili do wiercenia otworu przy pomocy koronki wiertniczej o średnicy 65 mm. Po odwierceniu około 4 m, do głębokości 10 m, zdecydowali się zdemontować przewód wiertniczy, tak aby kolejna zmiana mogła poszerzyć otwór do średnicy 75 mm i kontynuować wiercenie. Około godziny 1630 pomocnik wiertacza odkręcił przedostatnią żerdź i stanął z nią po stronie wschodniej wiertnicy. W czasie gdy wiertacz zjeżdżał suportem wiertnicy do ostatniej żerdzi, zauważył upadającego pomocnika. Po upadku pomocnik nie podnosił się, w związku z tym wiertacz zawołał przebywającego w pobliżu agregatu zasilającego dozorcę a sam podbiegł do pomocnika i stwierdził, że przy głowie pomocnika, ze spągu, wystawało strzemiono obudowy chodnikowej. Przesunął pomocnika w poprzek wyrobiska, skontrolował mu puls i oddech. Pomocnik usiadł i skarżył się na ból głowy. Dozorca o zdarzeniu poinformował dyspozytora. Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielił przodowy-wiertacz wspólnie z dozorcą, po czym poszkodowany został wytransportowany na noszach na powierzchnię, do punktu opatrunkowego. Podczas transportu poszkodowany był przytomny i odpowiadał na pytania. Z punktu opatrunkowego przewieziono poszkodowanego do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

W opinii wydanej w punkcie opatrunkowym o godzinie 1845 lekarz stwierdził: „Uraz czaszkowo mózgowy. Podejrzenie złamania podstawy czaszki.”

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 20.02.2014 r. o godzinie 1830 został poinformowany przez KRZG o wypadku i przewiezieniu poszkodowanego karetką do szpitala.

Przyczyną wypadku było przewrócenie się pomocnika wiertacza oraz uderzenie głową o wystające ze spągu strzemiono obudowy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 21.02.2014 r. wydał decyzję, którą nakazał ponownie przeszkolić wszystkie osoby, zatrudnione przy robotach związanych z obsługą wiertnic i poruszaniem się w rejonach prowadzenia robót wiertniczych, w zakresie bezpiecznego demontażu przewodów wiertniczych oraz poruszania się w rejonie pracujących wiertnic.

W dniu 25.02.2014 r. o godz. 019 poszkodowany zmarł.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry