godło Polski
PL EN

20 02 2016 1

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                       

Katowice, dnia 3 marca 2016 r.

      

 INFORMACJA Nr  2/2016 śm./EW

 w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 20.02.2016 r. około godziny 853w JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, któremu uległ starszy ślusarz oddziału urządzeń szybowych i głównego odwadniania WSZ 2-Sz, lat 52, pracujący w górnictwie 33 lata.

 Wypadek zaistniał w przekopie 7, na poziomie 880 m, pod zbiornikiem retencyjnym urobku, o pojemności 1000 m3, w odległości około 250 m od szybu III. Zbiornik zakończony był dwoma klapami łupinowymi, przeznaczonymi do regulacji wielkości strugi urobku. Urobek ze zbiornika podawany był ruchomymi zsuwniami na przenośnik taśmowy typu Gwarek 1400, a następnie do kolejnego zbiornika, o pojemności 100 t, skąd poprzez zsuwnie i dwa zbiorniki odmiarowe, do górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w szybie III.

Klapy łupinowe oraz ruchome zsuwnie napędzane były siłownikami hydraulicznymi. Klapy sterowane były zdalnie z pulpitu głównego w pomieszczeniu obsługi, zlokalizowanego w odległości około 70 m od zbiornika. W rejonie urządzeń rozładowczych zbiornika retencyjnego, w przekopie 7 pod zbiornik, zabudowane były pomosty obsługi – górny i dolny –  zabezpieczone barierkami ochronnymi. Ponadto w rejonie wylotu nr II zabudowana była kamera przemysłowa, z której obraz przekazywany był do monitora zabudowanego w pomieszczeniu obsługi urządzeń transportu urobku do szybu III na poziomie 880 m.

W dniu 20.02.2016 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału WSZ 2-Sz skierował czterech pracowników do obsługi i konserwacji urządzeń ciągu technologicznego transportu urobku na poziomie 880 m. Po podziale pracy sztygar razem z pracownikami zjechał szybem III do poziomu 880 m. Po zakończeniu wydobycia z poziomu 880 m do godziny 1000 dwóch pracowników miało zabudować smarownice łożysk klap łupinowych, wylotunr I i nr II ze zbiornika retencyjnego.

Jeszcze w trakcie prowadzenia transportu urobku, około godziny 830, dwaj pracownicy wyszli z pomieszczenia obsługi, z zamiarem rozpoczęcia prac związanych z zabudową smarownic. W pomieszczeniu pozostał sztygar i dwóch pracowników oddziału WSZ 2-Sz. Urobek ze zbiornika podawany był na przenośnik taśmowy poprzez zsuwnię nr I. Pracownicy przystąpili do zabudowy smarownic na łożyskach klapy łupinowej wylotu nr II. W tym czasie pracownik sterujący urządzeniami rozładowczymi zbiornika, z pomieszczenia obsługi, uruchomił napęd zsuwni nr II. Przemieszczająca się zsuwnia docisnęła głowę jednego z pracowników do konstrukcji górnego pomostu obsługi. Około godziny 853 pracownik, który uruchomił napęd zsuwni nr II, zauważył na monitorze telewizji przemysłowej, że na przenośnik Gwarek 1400 spadł hełm górniczy. Natychmiast wyłączył przyciskiem awaryjnym napęd tego przenośnika. Po czym razem ze sztygarem udał się w rejon zbiornika retencyjnego. Tam zauważyli leżącego na pomoście nieprzytomnego pracownika, któremu dwaj pracownicy oddziału WSZ 2-Sz udzielali pierwszej pomocy. Powiadomiono o tym dyspozytora ruchu. Akcję ratowniczą kontynuował następnie lekarz, który około godziny 1006 stwierdził zgon poszkodowanego.

 

Przyczyną wypadku śmiertelnego, wg wstępnych ustaleń, było dociśniecie głowy pracownika, do konstrukcji górnego pomostu obsługi, przemieszczającą się zsuwnią.

 W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor SUG nie wydał decyzji.

 Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry