20 04 2019

W zlikwidowanym w 1995 roku odwiercie Franciszek 1 (opisywany także jako Józef) nastąpiła otwarta erupcja gazu ziemnego i płynu złożowego (ropa naftowa i solanka). O godz. 1800 dokonano kontrolowanego podpalenia gazu w celu likwidacji zagrożenia wybuchowego. Wychwytywany płyn złożowy dopływający w ilości 2 m3/h wywożono na inne kopalnie celem utylizacji. W wyniku zaistniałego zdarzenia nie odnotowano wypadków.

do góry